صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / مجموعه قوانین و مقررات کاربردی اداری و استخدامی

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی اداری و استخدامی

کتاب مجموعه قوانین و مقررات کاربردی اداری و استخدامی با نگرشی جامع و روزآمد شامل آن دسته از قوانینی است که در آزمونهای حقوق اداری و استخدامی حائز اهمیت می باشد .

در این مجموعه به تفکیک قوانین تست های مطروحه در ادوار گذشته کنکور نیز در ذیل ماده قانونی ذکر شده که به فهم عمیقتر مواد قانونی کمک شایانی خواهد نمود و دانشجویان را از سایر کتابهای مشابه بی نیاز می سازد

گروه حقوق اداری 3bf2ef8788346851ababf198598920c0
قیمت ۴۹,۰۰۰ ریال