صفحه اصلی / بخش سردفتری / مدرک تحصیلی مورد نیاز برای شرکت در آزمون سردفتری

مدرک تحصیلی مورد نیاز برای شرکت در آزمون سردفتری

۱- دارندگان مدرک کارشناسی حقوق قضایی یا فقه و مبانی حقوق اسلامی که از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی معتبر (داخل یا خارج کشور) مدرک خود را دریافت نموده اند بدون توجه به شرط معدل می توانند در آزمون سردفتری اسناد رسمی شرکت نمایند. و همچنین کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.

۲- داوطلبانی که دارای مدرک فوق دیپلم غیر مرتبط با مدرک کارشناسی رشته های فوق الذکر هستند شرکت آنها در آزمون منوط به تایید سازمان ثبت می باشد.مثلا: سایر افراد دارای مدرک لیسانس بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری دفتریار معاون دفترخانه و نماینده ثبت است

یا دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول

۳- دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری حقوق که مدارک کارشناسی آنها موارد بند(۱) نیست حق شرکت در آزمون را ندارند مگر با مجوز سازمان ثبت( اصل بر عدم تایید توسط سازمان می باشد).

۴- دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر حقوق که دارای مدارک بند (۱) هستند اصل بر این است که مدرک آنها امتیازی برایشان محسوب نمی شود. مگر اینکه سازمان ثبت در آگهی ثبت نام آن را رسماً اعلام نماید.

لازم به ذکر است سن سردفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید از ۲۴ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد.