صفحه اصلی / قراردادها / موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

(موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی )

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این موافقت نامه , در تاریخ ………………… بین …………………. به نشانی ……………………………….. , که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران ثبت و تأسیس شده است و در این قرارداد « گیرنده » نامیده می شود , از یک سو و …………… که تحت قوانین کشور ……………….. ثبت و تأسیس شده است و مرکز اصلی آن واقع در ……………….

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید