صفحه اصلی / حقوق و وکالت / نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری

نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری

به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ ، کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون اقدام نمایند. طبق ماده ۲ قانون مذکوربرای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن، از دروس حوزوی و دانشگاهی، دارای شرایط ذیل باشند:

الف. اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام

ب. اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی

ج. نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری

د. نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه هایی که مرام نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.

ه. عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت

و. عدم عضویت و هواداری از گروه های غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران

ز. عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی

لکن حسب مقررات موجود ، ممکن است اشخاصی که دارای سابقه کاری حقوقی یا قضائی هستند ، از طی دوره کارآموزی یا تمامی مقدمات مذکور معاف باشند و مستقیما پروانه پایه یک وکالت دادگستری برای ایشان صادر گردد . بنابر این طرق کلی پذیرش و اعطاء پروانه وکالت به یکی از سه جهت ذیل ممکن است :

الف : آزمون ورودی ( متقاضیان عادی ، دارندگان مدرک کارشناسی حقوق )
ب : مشمولان بند « د » ماده ۸ لایحه استقلال کانون ( کارشناسان حقوقی بازنشسته اداری )
ج : مشمولان تبصره یک ماده ۸ لایحه استقلال کانون ( دارندگان پایه قضائی )

الف : آزمون ورودی
در حال حاضر ، با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ کانونهای وکلای دادگستری ( فعلا یازدهگانه ) هر سال بطور مشترک و همزمان اقدام به برگزاری آزمون ورودی متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت می نمایند .

سوالات آزمون وکالت، در سطح منابع درسی دوره کارشناسی حقوق و بر اساس متون قانونی معتبر ، بصورت تستی و چهار جوابی میباشد .

مواد امتحانی و ضرایب آن :
آئین دادرسی مدنی با ضریب ۳
حقوق مدنی با ضریب ۳
آئین دادرسی کیفری با ضریب ۲
حقوق تجارت با ضریب ۲
حقوق جزای عمومی و اختصاصی با ضریب ۲
اصول استنباط با ضریب ۱

آزمون ورودی توسط سازمان سنجش آموزش کشور و با همکاری کانونهای وکلای دادگستری ، در آخرین جمعه مهرماه هرسال برگزار می شود .

نمونه کامل سوالات آزمون ورودی وکالت ، معمولا در کتابفروشی های حقوقی ، به صورت سالانه و یا دورههای چند ساله ، قابل تهیه میباشد .

ثبت نام از کلیه متقاضیان ، در مردادماه هرسال ، از طریق آگهی منتشره درروزنامه اطلاعات ، بعمل
می آید . متقاضیان باید در مهلت معین شده ، بعد از تکمیل فرم منتشره و پیوست کردن کپی مدارک مورد نیاز به همراه عکس ، درخواست شرکت در آزمون را تکمیل و ارسال نمایند .

تعداد و میزان کارآموز پذیرفته شده برای هر کانون ، به هنگام ثبت نام اعلام می شود .

این تعداد به موجب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذپروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ ، برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری مربوط میباشد .

شرایط متقاضیان برای ثبت نام آزمون وکالت:
۱ – دارابودن دانشنامه معتبر لیسانس حقوق قضائی یا بالاتر حقوق ( از دانشکده های حقوق داخل یاخارج کشور که مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری باشد ) یافقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی ودانشگاهی با تائید مرجع صالح .

۲ – سن دادوطلبان در زمان صدور پروانه کارآموزی نباید در استان تهران بیشتراز ۴۰سال وسایر استانها بیشتراز ۵۰ سال باشد .

۳ – برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادرمی شودکه دارای شرایط مندرج درقانون کیفیت اخذپروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ ونیزسایر مقررات باشند .

مدت کارآموزی :
مدت کارآموزی هجده ماه تمام می باشد ، مدت کارآموزی اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق و مشمولین بند « د » ماده ۸ لایحه استقلال کانون نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود .

آئین نامه تکالیف و وظایف دوره کارآموزی در سایت اطلاع رسانی « قسمت کارآموزی و اختبار » ، قابل دست یابی میباشد .

اختبار :
پس از اتمام دوره دوره کارآموزی و انجام تکالیف مربوط به آن ، اختبار بصورت کتبی و شفاهی از موارد درسی زیربعمل می آید :

حقوق مدنی – آئین دارسی مدنی – آئین دادرسی کیفری حقوق تجارت – حقوق جزای عمومی واختصاصی – حقوق ثبت وامور حسبی .

نمونه کامل سوالات اختبار سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۳ در سایت اطلاع رسانی « قسمت کارآموزی و اختبار » ، قابل دست یابی میباشد .

کارآموزان پس از موفقیت در اختبار کتبی و شفاهی ، پروانه پایه یک وکالت اخذ می کنند .

ب : مشمولان بند « د » ماده ۸ لایحه استقلال کانون ( کارشناسان حقوقی بازنشسته اداری )

شرایط :
۱ – دارا بودن لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال .

۲ – پنج سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت ونهادها ونیروهای مسلح ( مقدم بر لیسانس ) .

۳ – داشتن سی سال سابقه خدمت .

۴ – بازنشستگی بعد از سال ۱۳۷۳ .

مدت کارآموزی مشمولین بند د ماده ۸ مذکور ، نصف مدت سایر کارآموزان ( ۹ماه ) میباشد . تکالیف و وظایف کارآموزی این افراد همانند سایر کار آموزان میباشد .

پس ازپایان دوره کارآموزی وانجام تکالیف مربوط به آن اختبار ، با سایر کارآموزان بعمل می آید .

ج : مشمولان تبصره یک ماده۸ لایحه استقلال کانون . ( دارندگان پایه قضائی )
۱ ) اشخاصی که حداقل دارای دو سال سابقه و خدمت قضائی باشند به شرط :

۱ – دارا بودن دانشنامه لیسانس .
۲ – دو سال سابقه خدمت قضائی .

این متقاضیان از انجام تکالیف دوره کارآموزی معاف هستند ودر اولین اختباربا سایر کاآموزان شرکت خواهند کرد و پس از شرکت و قبولی در اختبار پروانه پایه یک وکالت برای آنان صادر خواهدشد .

۲ ) متقاضیان صدور پروانه پایه یک وکالت ۱ – ۲ ) ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شرایط متقاضیان پروانه پایه یک وکالت دادگستری را به شرح زیر بیان کرده است :

الف : کسانی که دارای ۱۰سال متوالی یا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمت قضائی بوده و حداقل ۵ سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند وسلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد .

ب : کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و۵ سال سابقه خدمات قضائی داشته و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد .

ج : نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند .

۲ –۲ ) قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح که مقرر می دارد :

افسران نیروهای مسلح که واجد شرایط زیر باشند پس از بازنشستگی با رعایت مقررات ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلامصوب اسفند۱۳۳۳ می توانند بدون طی کارآموزی به کار وکالت بپردازند وکانون وکلای دادگستری به این قبیل افراد پروانه وکالت درجه یک اعطا خواهد کرد .

الف : دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته حقوق .
ب : دارابودن حداقل ۵سال سابقه خدمت متوالی ویا ۸ سال خدمت متناوب در مشاغل سازمانی قضائی زیر :
۱ – رئیس وعضو دادکاه عالی انتظامی و دادستان و دادیار .
۲ – دادستان ارشد و معاون او .
۳ – رئیس و عضو دادگاه انتظامی .
۴ – دادستان ، دادیار ، بازپرسی ، ومعاون بازپرسی ومعاون بازپرسی نظامی .