صفحه اصلی / قراردادها / نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار

(نمونه قرارداد کار)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده(۸) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی کارفرما وکارگر منعقد می شود.

۱)مشخصات طرفین:کارفرما

 

دانلود نمونه قرارداد کار