صفحه اصلی / قراردادها / نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار

(نمونه قرارداد کار)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده(۸) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی کارفرما وکارگر منعقد می شود.

۱)مشخصات طرفین:کارفرما

 

دانلود نمونه قرارداد کار

آخرین ورودی ها

 • نمونه قرارداد کار موقت بدون بیمه
 • نمونه قرارداد کار بدون بیمه
 • نمونه قرارداد پرسنل رستوران
 • دانلود نمونه قرارداد کار موقت بدون
 • قرارداد کارگزاری فروش املاک
 • قرارداد کارگزاری فروش کالا
 • نمونه قرارداد کار در فست فود
 • قرارداد کار موقت بدون بیمه
 • قرارداد بدون بیمه
 • دانلود نمونه قرارداد کارگزاری فروش ملک

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

 • نمونه قرارداد کار موقت بدون بیمه
 • نمونه قرارداد کار بدون بیمه
 • نمونه قرارداد پرسنل رستوران
 • دانلود نمونه قرارداد کار موقت بدون
 • قرارداد کارگزاری فروش املاک
 • قرارداد کارگزاری فروش کالا
 • نمونه قرارداد کار در فست فود
 • قرارداد کار موقت بدون بیمه
 • قرارداد بدون بیمه
 • دانلود نمونه قرارداد کارگزاری فروش ملک