صفحه اصلی / قراردادها / نمونه قرارداد مشاور پذیرش(فرم ICL_6)

نمونه قرارداد مشاور پذیرش(فرم ICL_6)

(نمونه قرارداد مشاور پذیرش)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

موضوع تبصره ۲ ماده ۷ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران

ماده ۱- مقدمه

۱-۱- این قرارداد بین شرکت………….. (سهامی…) به شماره ثبت……. به نمایندگی آقا/خانم …… بر اساس روزنامه رسمی شماره……مورخ………. و آدرس ……..که در این قرارداد اختصاراً “شرکت” نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت کارگزاری/تامین سرمایه………..

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید