صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / نکات طلایی آیین دادرسی مدنی

نکات طلایی آیین دادرسی مدنی

نکات طلایی آیین دادرسی مدنی شامل همه نکات و ظرائف درس مذکور می باشد که سعی شده منابع اصلی این درس را چه از لحاظ قانون و چه منابع آزمونهای تخصصی حقوق شامل گردد.کتاب حاضر طی ساعتها وقت و مطالعه منابع مختلف تهیه گردیده .رویکرد اصلی این کتاب نکات تک خطی و کاربردی درس آیین دادرسی مدنی است.از آنجائیکه آ.د.مدنی یکی از دروس پرنکته می باشد لذا مطالعه چندباره این کتاب بهتر از پراکندگی در مطالعه می باشد.به عبارت دیگر این کتاب ارزشمند همانند چتری کلیه نکات آیین دادرسی مدنی را شامل شده و نقش بسزایی در افزایش سطح دانش و آگاهی دانشجو ایفا می نماید

گروه آیین دادرسی مدنی 3c51919a02a79ea3458fdd6314b07c85
قیمت ۱۴۵,۰۰۰ ریال
دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ۱ دکتر عباس کریمی دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ۲ دکتر عباس کریمی دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ۳ دکتر عباس کریمی دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ویژه آزمون های حقوقی / با فرمت Pdf دانلود جزوه آئین دادرسی مدنی ۱ دکتر حسینی دانلود جزوه آئین دادرسی مدنی ۲ دکتر حسینی دانلود جزوه آئین دادرسی مدنی ۱ و ۲ و ۳ دکتر شمس