صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / نکات طلایی حقوق مدنی

نکات طلایی حقوق مدنی

کتاب نکات طلایی حقوق مدنی مشتمل بر نکاتی است که حاصل کنکاش و پژوهش در کتب مرجع و شامل نکاتی است که معمولاً از دید دانشجو در مطالعه پنهان می ماند

دانشجو با مطالعه این کتاب که مکمل خوبی برای خودآموزهای موسسه می باشد تا حد زیادی می تواند بر مباحث حقوق مدنی تسلط یابد

گروه حقوق مدنی bb9646e163b0b9ab803a1f87e873f12b
قیمت ۱۰۵,۰۰۰ ریال
دانلود جزوه چکیده حقوق مدنی برای کنکور ارشد (مدنی ۱-۸) دانلود جزوه مدنی دکتر شهبازی (کامل) مدنی ۱ الی ۸