صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / نگاهی به آیین دادرسی مدنی استاد نوبخت

نگاهی به آیین دادرسی مدنی استاد نوبخت

گروه دادرسی مدنی 67f6f9aeab19382478fec8fa3a61b5aa
قیمت ۴۰۰,۰۰۰ ریال
جزوه خسارت ناشی از عدم النفع دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ۱ دکتر عباس کریمی دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ۲ دکتر عباس کریمی دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ۳ دکتر عباس کریمی دانلود جزوه مدنی دکتر شهبازی (کامل) مدنی ۱ الی ۸ دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ویژه آزمون های حقوقی / با فرمت Pdf دانلود جزوه آئین دادرسی مدنی ۱ دکتر حسینی دانلود جزوه آئین دادرسی مدنی ۲ دکتر حسینی دانلود جزوه آئین دادرسی مدنی ۱ و ۲ و ۳ دکتر شمس

در این کتاب می خوانید

مقدمه آ.د.م

باب اول – در صلاحیت دادگاهها

باب دوم – وکالت در دعاوی

باب سوم – دادرسی نخستین

باب چهارم-تجدیدنظر

باب پنجم -فرجام خواهی

باب ششم – مواعد

باب هفتم-داوری

باب هشتم-هزینه دادرسی و اعسار

باب نهم-مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

سایر مقررات

آخرین ورودی ها

  • تعهدات همه جانبه د حقوق بین الملل عمومی

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • تعهدات همه جانبه د حقوق بین الملل عمومی