صفحه اصلی / قراردادها / پیمان انجام

پیمان انجام

(پیمان انجام…)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

ماده ۱- موضوع پیمان و محل اجرای کار:

موضوع پیمان عبارتست از:………………………………………………………………………….. بر اساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به این پیمان که کلا به رؤیت، مهر و امضاء‌ پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می‌شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها مبادرت به قبول تعهد نموده است.

 

دانلود پیمان انجام