صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / کتاب طلایی آیین دادرسی کیفری

کتاب طلایی آیین دادرسی کیفری

1a226668e302d549efa6113343a5fce0نام : کتاب طلایی آیین دادرسی کیفری

مولف : بابک فرهی-سرورالسادات وضعی
قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آخرین ورودی ها

  • دانلود جزوه طلایی ه اییندادرسی مدنی
  • کتاب طلایی ایین دادرسی کیفری

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • دانلود جزوه طلایی ه اییندادرسی مدنی
  • کتاب طلایی ایین دادرسی کیفری