صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / کتاب همراه (فلش کارت) حقوق تجارت

کتاب همراه (فلش کارت) حقوق تجارت

نام کتاب همراه (فلش کارت) حقوق تجارت 58d62f78727d3f63df4fe8727187e948
 مولف  الهه شریف همدانی
 قیمت   ۱۱,۰۰۰۰ ریال
جزوه خسارت ناشی از عدم النفع دانلود جزوه تغییرات،رویکردها و نوآوریهای لایحه قانون تجارت

خلاصه و نکات کلیدی کتاب همراه تجارت

تجـار

تاجر شخصی است که شغل معمولی او معاملات تجاری باشد .

اقسام تاجر:

 • حقیقی
 • حقوقی

*حکم انجام معاملات تجاری برای همگان به جز محجورین ، فاقد منع قانونی است . اما صاحبان برخی مشاغل از انجام معاملات تجاری به شکلی که درآمد عمده ایشان را معاملات تجاری تامین کند و تجارت شغل معمول ایشان شود منع شده اند .

اعمال تجاری تبعی:

 • کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
 • کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوایج تجاری خود می نماید .
 • کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد برای امور تجارتی ارباب خود می نمایند .
 • کلیه معاملات شرکتهای تجاری

دفاتر :

 • دفاتر تجاری
 • دفتر ثبت تجاری
 • دفتر ثبت شرکتها

دفاتر تجاری تجار :

 • دفتر روزنامه
 • دفتر کل
 • دفتر دارایی
 • دفتر کپیه

عناوین تجاری :

 • نام تجار
 • علامت تجاری
 • اسم تجاری

 

وظایف مراجع تجـاری :

 • اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
 • اداره کل مالکیت صنعتی

دلایل  ثبت اسم تجاری و علامت تجاری:

 • شناساندن محصولات و خدمات در بین مصرف کنندگان
 • نمایش و تبلیغ محصولات و یادآوری آن در ذهن مصرف کننده
 • حق انحصاری استفاده ازآن نام و علامت و جلوگیری از رقابت تجاری مکارانه
 • حق تعقیب کیفری اشخاصی که حقوق انحصاری صاحب نام یا علامت را نقض کرده اند و جبران خسارت

تقسیمات شرکتها

 • شرکتهای شخص
 • شرکتهای سرمایه
 • شرکتهای مختلط

شرکت سهامی :

 • سهامی عام
 • سهامی خاص
 • تعاونی سهامی عام
 • تعاونی فراگیر ملی

ثبت شرکت و آثار آن

ثبت شرکت : پس از تشکیل شرکت ، ثبت آن بر عهده­ی اولین مدیران است .

آثار ثبت شرکت :

 • شخصیت حقوقی شرکت در مقابل همگی اعتبار و رسمیت می یابد.
 • شروع فعالیت شرکت امکانپذیر می شود .
 • برداشت وجوهی که نزد بانک برای تاسیس شرکت تودیع شده است امکانپذیر می شود .
 • صدور گواهی نامه موقت سهم اعم از بانام و بی نام امکانپذیر می شود .
 • صدور اوراق بهادار امکانپذیر می شود.

 

 

اقسام سهام و ویژگی­های آنها

 • سهام عادی
 • سهام ویژه

ترتیب سهام ممتاز در طول فعالیت شرکت :

 • صدور سهام جدید از طریق افزایش سرمایه
 • تبدیل سهام موجود به سهام ممتاز

اوراق مشارکت :

اوراق بهادار بانام و یابی نام هستند که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تامین بخشی از منابع مطالب مورد نیاز واحدهای تولیدی دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات عام المنفعه شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولید منتشر می شود .

اولا: اوراق مشارکت می توانند با نام یا بی نام باشند .

ثانیا: این اوراق از  بورس  عرضه عمومی واگذار می گردد .

ثالثا: وظایف واختیارات بانک مرکزی در خصوص نحوه انتشار اوراق مشارکت با تصویب قانون بورس اوراق بهادار به سازمان بورس واگذار شده است .

رابعا : دارندگان اوراق مشارکت ، شریک شرکت  می باشند  و به نسبت قیمت اسمی اوراق خریداری شده  و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.

مجامع عمـومی :

مجامع شـرکت

 • موسس
 • عادی
 • فوق العاده

وظایف مجمع عمومی عادی :

 • نصب و عزل مدیران شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان
 • تصویب صورتهای مالی و تصویب تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام
 • تصمیم گیری نسبت به امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع موسس و فوق العاده است.
 • نصب و عزل بازرس یا بازرسان شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان

 

هیات مدیـره :

 • انتخاب یک رییس و یک نایب رییس هیات مدیره
 • انتخاب مدیریت عامل

جلسات هیات مدیره :

 • نصاب رسمیت جلسات هیات مدیره
 • نصاب رسمیت تصمیمات
 • ترتیب دعوت تشکیل جلسات
 • تنظیم صورت جلسات

اشخاص ممنوع از مدیریت :

 • ممنوعیت دایم
 • ممنوعیت موقت

ممنوعیتهای مدیران :

 • ممنوعیت اخذ وام یا اعتبار از شرکت و تضمین دیون یا تعهد ایشان ازسوی شرکت
 • ممنوعیت انجام معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد.
 • منع سهیم یا طرف معامله شدن با شرکت.

بازرسـان:

 • انتخاب و عزل بازرسان اصلی و علی البدل
 • مدت ماموریت
 • حق الزحمه بازرسان
 • ممنوعیت از بازرسی

الـزامات بازرسان

 • اظهار نظر در خصوص صورتحساب و زیان و ترازنامه
 • ارائه گزارش جامع به مجمع عمومی

 شـرکت :

برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین یک  یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسوولین محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود پس حداقل تعداد شرکاء دو نفر می باشد.

اساسنامه شرکت : اساسنامه هریک از تعاونی ها باید دارای نکات زیر باشد .

نام با قید کلمه تعاونی هدف- موضوع- حوزه و ……….

زمان تشکیل شرکت : وقتی تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتیکه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد .

سرمایه شرکت : سرمایه تعاونی ، اموال و دارایی هایی است که برای تاسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار گیرد.

    

ارکان تعاونی ها :

 • هیات موسس- مجمع عمومی عادی- هیات مدیره – بازرسان

وظایف هیات موسس:

 • تهیه و پیشنهاد اساسنامه
 • دعوت به عضویت افراد واجد شرایط
 • تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب وثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره

اسناد تجاری:

اسناد تجاری: اسناد عادی و قابل نقل و انتقال که متضمن دستور پرداخت مبلغی معین هستند .

هدف از اسناد تجاری: اصولا وسیله پرداخت یا تحصیل اعتبار قرار میگیرند و از امتیازات ویژه برخوردارند.

سفتـه :

سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارساز نماید .

شرایط شکـلی:

 • امضاء یا مهر صادر کننده
 • مبلغی که باید تادیه شود
 • گیرنده وجه
 • تاریخ پرداخت .