صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / گزیده فرهنگ حقوقی آکسفورد

گزیده فرهنگ حقوقی آکسفورد

از آنجایی که مطالعه دیکشنری آکسفورد بعنوان منبع اصلی درس متون حقوقی بدلیل حجم کتاب و عدم طبقه بندی موضوعی کاری دشوار برای دانشجویان است موسسه طرح نوین با تدوین این کتاب مطالعه را آسان نموده است.این کتاب مشتمل بر مهمترین لغات آکسفورد می باشد و این لغات در چهار بخش حقوق جزا ، حقوق قراردادها ، حقوق عمومی و حقوق بین الملل گردآوری شده است.این کتاب منبع بسیار خوبی برای درس متون حقوقی در مقطع کارشناسی و کنکور کارشناسی ارشد می باشد

گروه متون حقوقی 97a3f37742afda74a5a7c03cdafdbe5f
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال