صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / ۶۰۰ سوال حقوق تجارت(اسناد تجاری)

۶۰۰ سوال حقوق تجارت(اسناد تجاری)

گروه حقوق 338d8d9006e7aae3d73c250f24534d79
دانلود جزوه تغییرات،رویکردها و نوآوریهای لایحه قانون تجارت

آخرین ورودی ها

  • تست حقوق تجارت باپاسخ
  • تست قانون تجارت

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • تست حقوق تجارت باپاسخ
  • تست قانون تجارت