صفحه اصلی / babak takavandi

babak takavandi

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

قرارداد

(قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: با اتکا به خداوند متعال، این قرارداد بین :  آقای/خانم …………………………………  به شماره شناسنامه…………………… فرزند…………… از طرف شرکت/موسسه/سازمان ……………………………………  که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، از یک سو و از سوی دیگر آقای/خانم ...

ادامه مطلب

قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار

قرارداد

(قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد فیمابین شهرداری ………………. استان …………..به آدرس: ……… ……… ………. ……….. ……… ……..به نمایندگی آقای/خانم …………….که منبعد در این قرارداد “کارفرما” نامیده می شود از یک طرف و از طرف دیگر شرکت …………………… به شماره ...

ادامه مطلب

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

قرارداد

(موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی ) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این موافقت نامه , در تاریخ ………………… بین …………………. به نشانی ……………………………….. , که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران ثبت و تأسیس شده است و در این قرارداد « گیرنده » نامیده می شود , از ...

ادامه مطلب

قرارداد مزارعه

قرارداد

(قرارداد مزارعه) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده۴- عامل حق فسخ این قرارداد را تا تسویه کامل محاسبات و انجام تعهدات ناشی از قرارداد به شرح مندرج در ماده ۸ از خود سلب و ساقط نمود لیکن بانک در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ماده۵- ...

ادامه مطلب

تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

قرارداد

(تمدید قرارداد اجاره کمپرسور) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: نظر به اتمام قرارداد شماره ۵۹۸۲ مورخ ……….. در خصوص اجاره یک دستگاه کمپرسور منعقده با آقای …………. و با توجه به نیاز و توافق کارخانه از تاریخ نظر به اتمام قرارداد شماره …………. مورخه …………… در خصوص اجاره ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد مشاور پذیرش(فرم ICL_6)

قرارداد

(نمونه قرارداد مشاور پذیرش) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: موضوع تبصره ۲ ماده ۷ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران ماده ۱- مقدمه ۱-۱- این قرارداد بین شرکت………….. (سهامی…) به شماره ثبت……. به نمایندگی آقا/خانم …… بر اساس روزنامه رسمی شماره……مورخ………. و ...

ادامه مطلب

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۲

قرارداد

(قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۲) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد فی مابین شرکت …………………به شماره ثبت …………………. به مدیریت ……………….. فرزند …………..  به شماره شناسنامه ………….. ،صادره از ……………………………………………… و شماره تلفن …………………….. و نمابر ……………… ، که در این قرارداد شرکت نامیده میشود ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری) ۲

قرارداد

(قرارداد فروش اقساطی ۲) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: بین امضا کنندگان زیر: الف- بانک ……………………. شعبه  ………………………. به نشانی  ………………………………………………………… و ب- آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ………………………………………. (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می شود/ می شوند. ج- آقای/شرکت……………………………………………… فرزند  ……………….. به ...

ادامه مطلب

قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال

قرارداد

(قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال ) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: با در نظر گرفتن قانون سرمایه گذاری خارجی ویتنام که در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۹۸۷ توسط مجلس ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام به تصویب رسیده و در تاریخ ۳۰/۶/۱۹۹۰ و ۲۳/۱۲/۱۹۹۲ اصلاح و تکمیل شده است . با در نظر ...

ادامه مطلب

قرارداد اسکلت فلزی

قرارداد

(قرارداد اسکلت فلزی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد فیمابین شرکت ………………… به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………………….. تلفن ………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. ...

ادامه مطلب

قرارداد بتن ریزی

قرارداد

(قرارداد بتن ریزی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ ………………… فی مابین شرکت ……………….. به نمایندگی ……………… به نشانی ………………………….. تلفن ……………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………… فرزند …………….. به شماره‌شناسنامه ………………. صادره از ………………. و ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت فنی ۳

قرارداد

(قرارداد نظارت فنی ۳) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ……. و …… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران  ……………… که منبعد در این قرارداد ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت فنی ۱

قرارداد

(قرارداد نظارت فنی ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ……. و …… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران  ……………… که منبعد در این قرارداد ...

ادامه مطلب

نمونه رزومه ۲

قرارداد

(نمونه رزومه ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ۲ – تحصیلات: مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش نوع مدرک نام دبیرستان یا دانشگاه شهرستان (کشور) محل اخذ محل تحصیل معدل سال اخذ مدرک رسمی معادل داخل خارج دولتی غیردولتی دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق‌لیسانس دکترا

ادامه مطلب

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۲

قرارداد

(قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده یک ـ موضوع قرارداد عبارتست از عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی پلاک با پلاک های ثبتی مندرج در این قرارداد . ماده دو ـ مدت قرارداد ۲-۱- مدت قرارداد …………….. ماه ( به ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۲

قرارداد

(قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین خانم / آقای ………………. نام پدر ………………. شماره ملی …………………….شغل ……………….. ساکن : ……………………………………………………… تلفن ………………….بعنوان صاحب کار  …………………. و خانم / آقای مهندس …………………… نام پدر …………………. شماره ملی …………………………….. شماره پروانه اشتغال ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۱

قرارداد

(قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین خانم / آقای ………………. نام پدر ………………. شماره ملی …………………….شغل ……………….. ساکن : ……………………………………………………… تلفن ………………….بعنوان صاحب کار  …………………. و خانم / آقای مهندس …………………… نام پدر …………………. شماره ملی …………………………….. شماره پروانه اشتغال ...

ادامه مطلب

قرارداد تولید درس الکترونیکی

قرارداد

(قرارداد تولید درس الکترونیکی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد:   ‏ ‏این قرارداد بین “………………….. به نمایندگی معاون …………….. آقای……………………… ” به نشانی: ………………………………….. ………. که ازاین پس” کارفرما “ نامیده می­شود از یک طرف و شرکت “…………………………………. ” به نمایندگی خانم/آقای ” ………………. ” به نشانی :…………………….. ...

ادامه مطلب

صلح حقوق سرقفلی مغازه

قرارداد

(صلح حقوق سرقفلی مغازه) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: طرف اول قرارداد(مصالح): خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن ……………………………………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(متصالح): خانم/آقای ……………. فرزند آقای……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن ……………………………………………………………………………………… مورد معامله:….. متن ...

ادامه مطلب