صفحه اصلی / آزمون وکالت

آزمون وکالت

دوره آمادگی آزمون وکالت ۹۴

answer-sheet

دوره: اول شروع: نیمه دوم تیرماه کد نام درس نام استاد جمع ساعت شهریه (تومان) ۱۰۰۱ حقوق مدنی خانم دکتر ضرابی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۱۰۰۲ آیین دادرسی مدنی آقای دکتر توکلی ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰ ۱۰۰۳ حقوق تجارت آقای دکتر طاهری ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰ ۱۰۰۴ حقوق جزا آقای بابک فرهی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۱۰۰۵ آیین دادرسی ...

ادامه مطلب

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • خلاصه متون فقه ۳
  • جزوه حقوق تجارت ۱ ستوده تهرانی
  • سوالات حقوق تجارت ۴
  • نمونه سوالات تشریحی حقوق تجارت ۴
  • خلاصه متون فقه ۴
  • دانلود کتاب حقوق ثبت
  • جزوه اموزشی متون فقه ۴
  • خلاصه درس متون فقه۴
  • دانلود خلاصه درس اصول فقه ۱
  • خلاصه تجارت ۲