صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی

کتاب ها و بسته های آموزشی

کتاب ها و بسته های آموزشی طرح نوین وکالت ,قضاوت و سرفتری

قانون آیین دادرسی کیفری(جدید)+قوانین مرتبط

67727ade5768efbcb051aecfaa277323

ویژگی متمایز این کتاب ، قانون آیین دادرسی کیفری به همراه قوانین و مقررات فرعی مرتبط ( قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ،قانون دادرسی نیروهای مسلح ، تعیین حدود صلاحیت دادسراها،تجدیدنظر آرای دادگاهها ، قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن ) می باشد گروه قوانین ...

ادامه مطلب

کتاب طلایی حقوق بین الملل عمومی

f7f1ae16a71878796a55c510ee41f19f

این کتاب بر اساس طبقه بندی سوالات کنکوری و موضوعی مطروحه در کنکورهای کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل تدوین گشته است . از ویژگیهای این مجموعه پاسخهای کاملا تشریحی و کاربردی است که با نظر دقیق مولف آن در ذیل هر سوال قرار گرفته است که این امر می ...

ادامه مطلب

قوانین و مقررات راجع به وکالت

a5bc2b2d7d80ed4113c100e3fd2b2e01

این مجموعه ارزنده دربرگیرنده تمامی قوانین و مقررات کاربردی ویژه آزمون وکالت می باشد . یکی از دغدغه های اساسی دانشجویان شرکت کننده در آزمون وکالت پراکندگی منابع قانونی فرعی و عدم دسترسی به تغییرات اعمال شده دراین قوانین حاشیه ای است . این کتاب با این رویکرد به این امر به گونه ای تدوین ...

ادامه مطلب