صفحه اصلی / قراردادها

قراردادها

نمونه قول نامه ها , قراردادهای رسمی و غیر رسمی

قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید: عنوان قرارداد : قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی ماده ۱: مشخصات طرفین قرارداد   نام سازمان کارفرما : نام شرکت طرف قرارداد: نام و نام خانوادگی نماینده سازمان :   نام و نام خانوادگی نماینده شرکت : ...

ادامه مطلب

موافقت نامه قرارداد مهندسی , تأمین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی

قرارداد

(موافقت نامه قرارداد مهندسی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این موافقت نامه , در تاریخ ……………………… بین ……………………. به نشانی ……………………………… که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو  ……………………… و شرکت ………………….. که با شماره ………………………. در شهر ……………… کشور …………………… در اداره ...

ادامه مطلب

قرارداد ناظر پروژه پژوهشی

قرارداد

(قرارداد ناظر پروژه پژوهشی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد فیمابین شرکت ……………… به نمایندگی…………….مدیر پژوهش و فنآوری  به نشانی: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس :  ………….   که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف ………………. و …………….که از این پس ناظر نامیده می شود متن ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت (مشاوره به صورت نیمه وقت)

قرارداد

(قرارداد نظارت) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کانون ………………….. به آدرس ………………………………  که از این پس در این قرارداد کانون نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم ……………………. دارنده شناسنامه شماره: …………………….به نشانی: ……………………………………………………………………… دارای تحصیلات: ………………………. از دانشگاه/دانشکده ………………… کشور: ………………. که از این ...

ادامه مطلب

قرارداد اجاره نامه ساختمان

قرارداد

بخشی از قرارداد اجاره نامه ساختمان   الف) موجر / موجرین خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………. صادره از ……………… متولد ………………. تلفن ……………….. به نشانی …………………………………………………….. وکالتاً با اختیارات حاصله از وکالت نامه رسمی شماره …………… مورخ ………………. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ……………….. تهران ...

ادامه مطلب

قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد

قرارداد

(قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین شرکت ……………. به عنوان کارفرما از یک طرف و ………………….. به عنوان مشاور از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد: ماده ۱ : موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مشاوره ای کارشناسی ...

ادامه مطلب

قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۱

قرارداد

(قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۱) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: پیرو آگهی منتشره در جراید کشور موضوع مناقصه طبخ غذای سازمان ……………..   تهران اینجانب               با اطلاع کامل از شرایط مناقصه و قبول کلیه شرایط عمومی مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه و با علم و اطلاع از کیفیت ...

ادامه مطلب

دانلود قرارداد اجرای طرح پژوهشی

قرارداد

« بخشی از قرارداد اجرای طرح پژوهشی » « با اعتبار ۱۰۰% بیرونی »   ماده ۱ : طرفین قرارداد این قرارداد بین آقای ………………………………………… به نمایندگی از طـرف سازمان ………………………………………… به نشانی ……………………………………….کـه در این قرارداد به اختصار «سازمان» نامیده می شود از یک طرف و………………………………………… نام پدر: …………………….. ...

ادامه مطلب

قرارداد پیمانکاری نظافت ۲

قرارداد

(قرارداد پیمانکاری نظافت ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱) موضوع قرارداد عبارت است از نظافت محوطه و تأسیسات و طبقات مختلف ساختمان مواد خام طبق نقشه پیوست که بالاترین سطوح را شامل می باشد از جمله به شرح زیر : الف) آسیای سنگ و آسیای بیرون : ...

ادامه مطلب

قرارداد درای وال

قرارداد

(قرارداد درای وال) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ …………………. مابین شرکت …………………. به نمایندگی …………………. به نشانی …………………………. تلفن …………………. که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………………. به نمایندگی …………………. و به نشانی …………………. تلفن …………………. که خریدار ...

ادامه مطلب

قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

قرارداد

بنام خدا بخشی از قرارداد (اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری) ******* طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای  ……………….. فرزند آقای  ……………….. دارای شناسنامه شماره  ……………….. صادره از  ……………….. متولد ……………….. ساکن : ………………………………………طرف دوم قرارداد(مستاجر): شرکت  ………………..(سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی  …………………………… و به اعتبار امضای خانم/آقای  ………………..(رئیس هیات مدیره) فرزند ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی

قرارداد

(قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای ………………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره …………. صادره از …………….. متولد ………… ساکن: ……………………………………………………………………………………………………………………….. طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای …………………………… دارای شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد …………………………………… ساکن:……………………………………………………….. ...

ادامه مطلب

بیمه نامه تمام خطر نصب

قرارداد

(بیمه نامه تمام خطر نصب) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: با توجه به اینکه بیمه گزار نامبرده در جدول مشخصات، با تکمیل پرسشنامه مربوط که به انضمام اظهارات کتبی دیگر بیمه گزار در رابطه با انجام این بیمه، جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود از شرکت سهامی ...

ادامه مطلب

قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار

قرارداد

(قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین ………………………………..  به نمایندگی ……………………………… که از این پس کارفرما نامیده می‌شود             به آدرس : …………………………………………………………..  از یک طرف و ……………………………………. که در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود به آدرس:…………………………………………………………………………………………………………..از طرف‌دیگر تحت شرایط ...

ادامه مطلب

قرارداد حق انتفاع سکنی عمری

قرارداد

بخشی از قرارداد حق انتفاع سکنی عمری مالک: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ……………………………………………………………………………………………………………….. منتفع: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره …………… صادره از ………………… متولد ……………… ساکن: …………………………………………………………………………………………………………………………… نمونه قرارداد حق انتفاع سکنی عمری به صورت PDF ...

ادامه مطلب

قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب

قرارداد

(قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده یک ـ موضوع قرارداد اجرای کلیه لوله کشی های فاضلاب , آب باران , سرد و گرم , ونت , هواکش سرویس ها , شوفاژ , فن کوئل پروژه ………….. با بهترین کیفیت اجرایی و استانداردهای ...

ادامه مطلب

قرارداد تأمین نیروی کارگری

قرارداد

بخشی از قرارداد تأمین نیروی کارگری این قرارداد بین کارخانه …………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس شیراز ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش بسته نرم افزاری

قرارداد

(قرارداد فروش بسته نرم افزاری) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد فی مابین گروه نرم افزاری ………………… به نمایندگی جناب آقای……………………………که از این به بعد  فروشنده نامیده می شود، از یک طرف و………………………………………….. که از این به بعد مشتری نامیده می شود از طرف دیگر، جهت فروش یک ...

ادامه مطلب

قرارداد اشتراک اینترنت بی سیم (Wireless)

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید: بنام خدا تاریخ: ۲۹/۰۱/۸۷ شماره:………… قرارداد اشتراک اینترنت بی سیم (Wireless) این قرارداد فی ما بین ………..که در این قرارداد اپراتور نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………….  به آدرس ……………………………………. به شماره ……………… و به نمایندگی ………….. که ...

ادامه مطلب

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی

قرارداد

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی آخرین ورودی هانمونه قرارداد منشیمتن قرارداد استخدام بازاریابنمونه قرارداد بازاریابنمونه قرارداد حسابدار

ادامه مطلب