صفحه اصلی / قراردادها

قراردادها

نمونه قول نامه ها , قراردادهای رسمی و غیر رسمی

قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد:   قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی (مستلزم بستری شدن در بیمارستان مازاد بر تعرفه خدمات درمانی یا بیمه تامین اجتماعی) تاریخ صدور: ……………………………… تعداد: حدود ……………………………. نفر تاریخ شروع قرارداد: …………………… حق بیمه سالیانه: ……………………… ریال تاریخ انقضای ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۱

قرارداد

(قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده یک ـ موضوع قرارداد عبارتست از عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی پلاک با پلاک های ثبتی مندرج در این قرارداد . ماده دو ـ مدت قرارداد ۲-۱- مدت قرارداد …………….. ماه ( به ...

ادامه مطلب

قرارداد چاپ کتاب

قرارداد

(قرارداد چاپ کتاب) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: بین خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………. و خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از  ……………… متولد ……………… ساکن ……………………………………………………………………………………………………………… که ذیلا به ترتیب مولف و ناشر نامیده متن ...

ادامه مطلب

قرارداد خدمات فنی ۱

قرارداد

(قرارداد خدمات فنی ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت) به آدرس……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد توزیع(وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری)

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی (وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری) **********   فیمابین …………………. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ……………….. (که منبعد به نام«فروشنده» نامیده می شود) و ……………………………………………………………………………………………………………….. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع ...

ادامه مطلب

قرارداد تولید درس الکترونیکی

قرارداد

(قرارداد تولید درس الکترونیکی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد:   ‏ ‏این قرارداد بین “………………….. به نمایندگی معاون …………….. آقای……………………… ” به نشانی: ………………………………….. ………. که ازاین پس” کارفرما “ نامیده می­شود از یک طرف و شرکت “…………………………………. ” به نمایندگی خانم/آقای ” ………………. ” به نشانی :…………………….. ...

ادامه مطلب

شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی

قرارداد

(شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این شرایط خصوصی , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه ...

ادامه مطلب

قرارداد کانال کشی کولر

قرارداد

(قرارداد کانال کشی کولر) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ ……………… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ………………… به نشانی ……………………………….. تلفن ………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ……………… صادره از ………………… ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانی

قرارداد

(قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک “SMS” نسخه سازمانی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱٫ طرفین قـرارداد این قرارداد بین شرکت ………………………………… به نمایندگی ……………………… که بعد از این خریدار خوانده می‌شود از یک‌طرف و شرکت ……………….. به  نمایندگی ……………….، که بعد از این فروشنده نامیده ...

ادامه مطلب

قرارداد نگهداری,سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور

قرارداد

بسمه تعالی ************ بخشی از متن قرارداد نگهداری – راهبری – سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور …. به استناد نامه شماره ……………….. مورخ …………………………….. اداره ………………… و با عنایت به صورتجلسه کمیسیون مناقصه محدود / ترک تشریفات مناقصه / مناقصه عمومی مورخ …………………….. ضمن عقد خارج لازم این قرارداد ...

ادامه مطلب

قرارداد تولید قطعه

قرارداد

(قرارداد تولید قطعه) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین شرکت ……………….. به نشانی : …………………………………………و شماره تلفن ……………… به نمایندگی آقایان ……………………. به سمت رئیس هیئت مدیره  و …………………………. به سمت ……………. که در این قرارداد اختصاراً تولید کننده  نامیده میشود از یک طرف و آقای ...

ادامه مطلب

قرارداد تحقیقات صنعتی

قرارداد

بخشی از قرارداد تحقیقات صنعتی در تاریخ ………………………….. این قرارداد بین ………………………………………………………………………………… به نمایندگی آقای …………………………………………… از یکطرف (که در این قرارداد منبعد کارفرما نامیده می‌شود) و ………………….. به نمایندگی آقای ………………………، مدیریت همکاریهای علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه………………. (که در این قرارداد دانشگاه نامیده می‌شود) از طرف دیگر، و بر ...

ادامه مطلب

قرارداد مراکز خدمات درمانی

قرارداد

(قرارداد مراکز خدمات درمانی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ …………………… بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند: ماده۱:طرفین قرارداد ۱-۱: ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش اقساطی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

قرارداد

بخشی از متن قرارداد فروش اقساطی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)   بین امضاء کنندگان زیر: الف – بانک ……………… شعبه  ……………… به نشانی: …………………………………………. و ب – آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ……………… (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/ متعهدین نامیده می شود/ می شوند ...

ادامه مطلب

قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۲

قرارداد

(قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۲) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: پیرو آگهی منتشره در جراید کشور موضوع مناقصه طبخ غذای سازمان ……………..   تهران اینجانب               با اطلاع کامل از شرایط مناقصه و قبول کلیه شرایط عمومی مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه و با علم و اطلاع از کیفیت ...

ادامه مطلب

قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

قرارداد

بنام خدا بخشی از متن قرارداد (بیع قطعی یک قطعه باغ)   طرف اول قرارداد: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ………………………………. طرف دوم قرارداد: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ……………………………… ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت فنی ۲

قرارداد

(قرارداد نظارت فنی ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ……. و …… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران  ……………… که منبعد در این قرارداد ...

ادامه مطلب

قرارداد اجاره یک باب پارکینگ

قرارداد

بنام خدا قرارداد (اجاره یک باب پارکینگ) ******** طرف اول قرارداد(موجر):  خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن …………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(مستاجرین): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشانی: ……………………………………………………………………. خانم/آقای ……………….. فرزند ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری) ۱

قرارداد

(قرارداد فروش اقساطی ۱) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: بین امضا کنندگان زیر: الف- بانک ……………………. شعبه  ………………………. به نشانی  ………………………………………………………… و ب- آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ………………………………………. (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می شود/ می شوند. ج- آقای/شرکت……………………………………………… فرزند  ……………….. به ...

ادامه مطلب

قرارداد کار بازار یابی

قرارداد

بخشی از قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………. .فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. عطف به درخواست مورخ …/…./  ۱۳  ، این دفتر موافقت خود را برای همکاری با شما جهت بازاریابی ، ارائه خدمات و فروش کالا با شرایط ذیل اعلام می دارد : وظیفه ...

ادامه مطلب