صفحه اصلی / قراردادها

قراردادها

نمونه قول نامه ها , قراردادهای رسمی و غیر رسمی

نمونه رزومه ۱

قرارداد

(نمونه رزومه ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ۱- مشخصات فردی: نام پدر: نام مستعار: نام و نام خانوادگی: شماره شناسنامه: محل تولد: تاریخ تولد: وضعیت نظام وظیفه:   تعداد فرزندان: وضعیت تاهل:   مجرد                       متاهل تلفن تماس: نشانی محل سکونت:    

ادامه مطلب

قرارداد پیمانکاری نظافت ۱

قرارداد

(قرارداد پیمانکاری نظافت ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱) موضوع قرارداد عبارت است از نظافت محوطه و تأسیسات و طبقات مختلف ساختمان مواد خام طبق نقشه پیوست که بالاترین سطوح را شامل می باشد از جمله به شرح زیر : الف) آسیای سنگ و آسیای بیرون ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد

(قرارداد اجاره به شرط تملیک ) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: مخصوص طرحهای صنعتی(در مواردی که مستحدثات و یا ماشین آلات کارخانه وثیقه می باشد) بین امضا کنندگان ذیل: الف- بانک ………………………..(مشخصات کامل ذکر گردد) که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف ...

ادامه مطلب

قرارداد لوله کشی گاز

قرارداد

(قرارداد کانال کشی کولر) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ ……………….. مابین شرکت …………….. به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………………  تلفن ………………..  که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند ……………………. به شماره شناسنامه ……………….. و به نشانی ...

ادامه مطلب

قرارداد استفاده از حق ارتفاق

قرارداد

(قرارداد استفاده از حق ارتفاق) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: حق الارتفاع: عبور از راه اختصاصی احداثی در ملک پلاک شماره ………………. فرعی …………. از …………. اصلی واقع در اراضی زراعی ……………….. جزء حوزه ثبتی ……….. از محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ………………. مورخ ………….. صفحه ...

ادامه مطلب

تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز

قرارداد

(تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: نظر به اتمام نامه شماره ……………. مورخ منعقد با آقای  …………. و با توجه به نیاز کارخانه از تاریخ اتمام قرارداد …………… به مدت سه ماه شمسی تمدید می گردد . سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی ...

ادامه مطلب

قرار داد حق التدریس

قرارداد

بخشی از قرار داد حق التدریس  ماده  ( ۱ ) –  زمان اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. لغایت ……………….. برای مدت ……………… هفته ( یک نیمسال ) می باشد . ماده (۲ ) –  میزان حق التدریس در دانشگاهها برای دروس نظری و عملی مطابق با آئین نامه های ...

ادامه مطلب

قرارداد مشاوره تعویض قطعات

قرارداد

(قرارداد مشاوره تعویض قطعات) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: پیرو توافقنامه مورخ ……………. این قرارداد بین………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. به نمایندگی آقای مهندس ……………. ( مدیر) که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت خدمات مهندسی…………….و ……. به مدیریت عامل ...

ادامه مطلب

تمدید قرارداد استخدام پیمانی

قرارداد

(تمدید قرارداد استخدام پیمانی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ۱- نام دستگاه : ۲- شماره ملی مستخدم : ۱/۲- شماره مستخدم : ۳- نام : خانم ۴- نام خانوادگی : ۵- نام پدر : ۶- شماره شناسنامه :                     ۱/۶- محل صدور :                                         شهرستان :                       استان : ۷- محل ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری) ۳

قرارداد

(قرارداد فروش اقساطی ۳) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: بین امضا کنندگان زیر: الف- بانک ……………………. شعبه  ………………………. به نشانی  ………………………………………………………… و ب- آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ………………………………………. (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می شود/ می شوند. ج- آقای/شرکت……………………………………………… فرزند  ……………….. به ...

ادامه مطلب

موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )

قرارداد

(موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این موافقت نامه , در تاریخ ……………………… بین ……………………. به نشانی ……………………………… که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو و …………….. که با شماره ………………….. در اداره کل ثبت شرکت ها ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

قرارداد

بخشی از نمونه متن قرار داد:   قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت تاریخ شروع: ……………………… تاریخ انقضاء: ………………………           حق بیمه سالیانه: ……………………………. تاریخ صدور: ………………………           تعداد بیمه شدگان: ………………………… این قرارداد بین شرکت  ……………………… به نشانی: ……………………………………………………………………… که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی ...

ادامه مطلب

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

قرارداد

(قرارداد مشارکت مدنی خصوصی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: قرارداد مشارکت مدنی ذیل بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی که عبارت است از: «ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» بنا به توافق ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور

قرارداد

(قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد مابین شرکت مهندسی      به نمایندگی        که در این قرارداد فروشنده نامیده میشود از یک طرف و آقای……………….……………… به نمایندگی از جانب کارفرما که در این قرارداد خریدار نامیده میشود از طرف دیگر در تاریخ ...

ادامه مطلب

قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

قرارداد

بخشی از متن قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان   این قرارداد بین خانم / آقای ………………… فرزند ………………. دارای شناسنامه شماره …………….. صادره از ………………….. به عنوان مالک یا وکیل مالک ( به استناد وکالتنامه پیوست ) پلاک ثبتی ………… قطعه ……………. واقع در ………………. محدوده شهرداری منطقه ……………… که ...

ادامه مطلب

قرارداد طرح و ساخت (.E.P.C)

قرارداد

(قرارداد طرح و ساخت) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: EPC عنوان روشی است روزآمد و در عین حال کارآمد برای واگذاری پروژه ها به پیمانکاران . مطابق این روش که مورد استفاده بسیاری از کشورهای موفق در اجرای پروژه های زیربنایی قرار گرفته است , مسئولیت کل پروژه ...

ادامه مطلب

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد

(قرارداد مشارکت مدنی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین امضاکنندگان زیر الف) بانک ……………………. شعبه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………… ب) آقای/ خانم/شرکت  ………………………………. فرزند  ……………………… به شناسنامه شماره  ………………… صادره  ……………………………. به نشانی  …………………………………………………………………………………………… ثبت شده ذیل شماره  ……………………….. متن کامل قرارداد در لینک زیر:   آخرین ...

ادامه مطلب

قرارداد ارزیابی امنیت شبکه

قرارداد

بخشی از متن قرارداد ارزیابی امنیت شبکه ماده یک : مقدمــــه با توجه به گسترش روزافزون شبکه‌های کامپیوتری در سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی در کشور و اتصال آنها به شبکه جهانی اینترنت مسئله امنیت شبکه‌ها و پایگاه‌های داده امری ضروری است که تمامی‌ مدیران فناوری این مراکز باید به ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد بیمه آتش سوزی

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: توضیحات منظم به بیمه نام آتش سوزی توضیحات مربوط به بیمه نامه آتش سوزی شماره ………………. که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد بشرح زیر: توضیحات: ۱- نرخ حریق، صاعقه، انفجار ۷/۰ در هزار، نرخ زلزله ۱۲/۱ در هزار، نرخ سرقت با شکست حرز ...

ادامه مطلب