رزومه

نمونه رزومه ۲

قرارداد

(نمونه رزومه ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ۲ – تحصیلات: مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش نوع مدرک نام دبیرستان یا دانشگاه شهرستان (کشور) محل اخذ محل تحصیل معدل سال اخذ مدرک رسمی معادل داخل خارج دولتی غیردولتی دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق‌لیسانس دکترا

ادامه مطلب

نمونه رزومه ۱

قرارداد

(نمونه رزومه ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ۱- مشخصات فردی: نام پدر: نام مستعار: نام و نام خانوادگی: شماره شناسنامه: محل تولد: تاریخ تولد: وضعیت نظام وظیفه:   تعداد فرزندان: وضعیت تاهل:   مجرد                       متاهل تلفن تماس: نشانی محل سکونت:    

ادامه مطلب