صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای جعاله

قراردادهای جعاله

قرارداد جعاله

قرارداد

(قرارداد جعاله) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: مورد جعاله : رنگ آمیزی و نقاشی یک باب ساختمان مسکونی ده طبقه که هر طبقه آن چهار واحد است با راهروها و زیرزمین و پارکینگ(مشخصات فنی آن از حیث عرض و طول و ابعاد دیوارها و سقف ها و درب ...

ادامه مطلب

قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه

قرارداد

(قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: جهت اعطای تسهیلات به منظور انجام تعمیرات در یک باب خانه/آپارتمان ملکی خود در قالب عقد-جعاله که مورد قبول بانک قرار گرفته است تحت شرایط زیر بین: الف- بانک ……………….. سرپرستی منطقه/اداره/ ………………… مقیم …………………….. به سمت ...

ادامه مطلب

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • نمونه قرارداد جعاله فروش ملک
  • نمونه قرارداد جعاله انجام کار
  • قرارداد جعاله جهت انجام کار
  • نمونه فرم قرارداد جعاله
  • فرم قرارداد جعاله
  • قرارداد جعاله
  • نمونه جعاله شرکت نفت
  • نمونه قرارداد جعاله ملک