صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای خدماتی

قراردادهای خدماتی

ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه

قرارداد

بخشی از متن ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه ************* صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره ۳۲۵ ) . ضامن : …………………………. اصیل ( متقاضی شرکت در مناقصه ) : ……………………. ذی نفع ( ...

ادامه مطلب

قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی

قرارداد

بخشی از قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی   (موضوع تصویب نامه های شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ و ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴هیات محترم وزیران ) ۱ – نام دستگاه (کارفرما) : ۲ – نام نماینده دستگاه : ۳ – سمت نماینده دستگاه : ۴ – نام شرکت ...

ادامه مطلب

فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

قرارداد

بخشی از قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات ( موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیات وزیران )   ۱ – نام دستگاه (کارفرما) : ۲ – نام نماینده دستگاه : ۳ – سمت نماینده دستگاه : ۴ – نام شرکت (طرف قرارداد) : شماره ثبت شرکت ...

ادامه مطلب

قرارداد طبخ غذا

قرارداد

تاریخ : ………. شماره : ………. بخشی از نمونه قرارداد طبخ غذا   این قرارداد بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران که از این به بعد کارفرما نامیده می شود با نمایندگی …………….. از یک طرف و شرکت ………….. به شماره ثبت …………… به نشانی …………. تلفن ……….. دارای شماره ...

ادامه مطلب

قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان

قرارداد

(قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان مشخصات طرفین قرارداد: نام سازمان کارفرما: نام ونام خانوادگی نماینده سازمان : سمت نماینده : شماره تلفن :   نام شرکت طرف قرارداد : نام ونام خانوادگی نماینده شرکت : سمت نماینده شرکت ...

ادامه مطلب

قرارداد خرید خدمات آموزشی

قرارداد

(قرارداد خرید خدمات آموزشی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: جهت ارائه آموزش‌های مورد نظر ………….. در سال …….. و براساس بند « و » ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۴۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ...

ادامه مطلب

قرارداد مراکز خدمات درمانی

قرارداد

(قرارداد مراکز خدمات درمانی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ …………………… بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند: ماده۱:طرفین قرارداد ۱-۱: ...

ادامه مطلب

ضمانت نامه حسن انجام کار

قرارداد

بخشی از ضمانت نامه حسن انجام کار *************** صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره ۳۲۵ ) . ضامن : …………………………. اصیل ( تهیه کننده ـ پیمانکار ) : ……………………. ذی نفع ( خریدار ـ ...

ادامه مطلب

قرارداد خاکبرداری

قرارداد

(قرارداد خاکبرداری) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده یک ـ موضوع قرارداد عبارتست از عملیات گود برداری و خاکبرداری و بارگیری و حمل خامک محل احداث ساختمان ……………….. واقع در ………………. و تخلیه در گودهای مجاز شهرداری با استفاده از ماشین آلات مورد نیاز اعم از بیل مکانیکی ...

ادامه مطلب

قرارداد خدمات فنی ۱

قرارداد

(قرارداد خدمات فنی ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت) به آدرس……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک ...

ادامه مطلب

ضمانت نامه پیش پرداخت

قرارداد

بخشی از متن ضمانت نامه پیش پرداخت صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره ۳۲۵ ) . ضامن : …………………………. اصیل ( تهیه کننده ـ پیمانکار ) : ……………………. ذی نفع ( خریدار ـ کارفرما ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور

قرارداد

(قرارداد فروش و نصب و راه اندازی آسانسور) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد مابین شرکت مهندسی      به نمایندگی        که در این قرارداد فروشنده نامیده میشود از یک طرف و آقای……………….……………… به نمایندگی از جانب کارفرما که در این قرارداد خریدار نامیده میشود از طرف دیگر در تاریخ ...

ادامه مطلب

قرارداد خدمات فنی ۲

قرارداد

(قرارداد خدمات فنی ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت) به آدرس……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک ...

ادامه مطلب

قرارداد فضای سبز

قرارداد

(قرارداد فضای سبز) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: قرارداد زیر فی مابین …………………….به نمایندگی آقای …………….. که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………. نشانی …………… شماره تلفن ………………. به شماره ثبت ………………….. شماره کد اقتصادی ………… به نمایندگی آقای …………… ...

ادامه مطلب

قرارداد خدمات نظارتی

قرارداد

(قرارداد خدمات نظارتی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۴- نحوه پرداخت حق الزحمه حق الزحمه ناظر به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد : ۱-۴- ناظر پس از بررسى گزارش هاى واصله از کمیته  تحقیقات آنرا دقیقاً بررسى و مراتب را کتباً به دبیرخانه کمیته ارسال مىنماید . ...

ادامه مطلب