صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای ساخت و ساز

قراردادهای ساخت و ساز

قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال

قرارداد

(قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال ) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: با در نظر گرفتن قانون سرمایه گذاری خارجی ویتنام که در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۹۸۷ توسط مجلس ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام به تصویب رسیده و در تاریخ ۳۰/۶/۱۹۹۰ و ۲۳/۱۲/۱۹۹۲ اصلاح و تکمیل شده است . با در نظر ...

ادامه مطلب

قرارداد طرح و ساخت (.E.P.C)

قرارداد

(قرارداد طرح و ساخت) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: EPC عنوان روشی است روزآمد و در عین حال کارآمد برای واگذاری پروژه ها به پیمانکاران . مطابق این روش که مورد استفاده بسیاری از کشورهای موفق در اجرای پروژه های زیربنایی قرار گرفته است , مسئولیت کل پروژه ...

ادامه مطلب

قرارداد تأسیسات برقی

قرارداد

(قرارداد تأسیسات برقی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ …………………. مابین شرکت ……………………. به نمایندگی ………………….. به نشانی ……………………………. تلفن ………………… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای  …………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه ………………..و به نشانی …………………. تلفن ...

ادامه مطلب