صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری نظافت ۲

قرارداد

(قرارداد پیمانکاری نظافت ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱) موضوع قرارداد عبارت است از نظافت محوطه و تأسیسات و طبقات مختلف ساختمان مواد خام طبق نقشه پیوست که بالاترین سطوح را شامل می باشد از جمله به شرح زیر : الف) آسیای سنگ و آسیای بیرون : ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانی

قرارداد

(قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک “SMS” نسخه سازمانی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱٫ طرفین قـرارداد این قرارداد بین شرکت ………………………………… به نمایندگی ……………………… که بعد از این خریدار خوانده می‌شود از یک‌طرف و شرکت ……………….. به  نمایندگی ……………….، که بعد از این فروشنده نامیده ...

ادامه مطلب

قرارداد پیمانکاری نظافت ۱

قرارداد

(قرارداد پیمانکاری نظافت ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱) موضوع قرارداد عبارت است از نظافت محوطه و تأسیسات و طبقات مختلف ساختمان مواد خام طبق نقشه پیوست که بالاترین سطوح را شامل می باشد از جمله به شرح زیر : الف) آسیای سنگ و آسیای بیرون ...

ادامه مطلب

پیمان انجام

قرارداد

(پیمان انجام…) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱- موضوع پیمان و محل اجرای کار: موضوع پیمان عبارتست از:………………………………………………………………………….. بر اساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به این پیمان که کلا به رؤیت، مهر و امضاء‌ پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می‌شود و پیمانکار ...

ادامه مطلب

قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا

قرارداد

(قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱ ) نظر به اینکه , آقای ……………….. فرزند ………………….. به شناسنامه شماره ……………….. صادره از ………………… ساکن …………………… ( که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد ) مالک پلاک فرعی ………………. از ...

ادامه مطلب

قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد

(قرارداد پیمان مدیریت) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی , شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعاً قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ ……………. بین ………… که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود ...

ادامه مطلب

موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C) تأمین کالا و تجهیزات, ساختمان و نصب

قرارداد

(موافقت نامه پیمان های مهندسی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این موافقت نامه , در تاریخ ……………………… بین ……………………. به نشانی ……………………………… که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو  …………….. و …………….. که با شماره ………………….. در اداره کل ثبت شرکت ها ...

ادامه مطلب

قرارداد پیمانکاری

قرارداد

(قرارداد پیمانکاری) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱) موضوع قرارداد عبارت است از انجام اندازه گیری ها و محاسبات لازم جهت آنالیز مکانیکی و تعیین موقعیت تراز محور کوره هزار تنی اول کارخانه ………. به شرح مندرج در پیوست شماره یک که جزء لاینفک این قرارداد می ...

ادامه مطلب

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • نمونه قرارداد شرکت خدماتی نظافتی
  • نمونه قرارداد نظافت منزل
  • شرایط عمومی پیمان برای قراردادهای فناوری اطلاعات ونرمافزا