صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد استخدام

قرارداد استخدام

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی

قرارداد

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی آخرین ورودی هانمونه قرارداد منشیفرم قرار داد بازاریاب#spf=1متن قرارداد استخدام بازاریابنمونه قرارداد استخدام بازاریابنمونه قرارداد استخدام مهندس عمراننمونه قرارداد استخدام ویزیتورنمونه قرارداد بازاریابنمونه قرارداد حسابدارنمونه قرارداد کار منشی مطب

ادامه مطلب

قرارداد کار بازار یابی

قرارداد

بخشی از قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ………………………………. .فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. عطف به درخواست مورخ …/…./  ۱۳  ، این دفتر موافقت خود را برای همکاری با شما جهت بازاریابی ، ارائه خدمات و فروش کالا با شرایط ذیل اعلام می دارد : وظیفه ...

ادامه مطلب

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات

قرارداد

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات آخرین ورودی هافرم قرارداد منشیقرار داد پزشک ومنشیمتن قرارداد منشیفرم قرار داد با منشینمونه قرار دادبا منشینمونه قراردادبا منشی مطب

ادامه مطلب

قرارداد کار موقت

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید به نام خدا شماره: …………………..                          نمونه                                تاریخ: ………………….. قرارداد کار موقت ****** بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت …………………… (سهامی خاص) که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود ...

ادامه مطلب

قرارداد کاریابی (قرارداد کارجو)

قرارداد

کاریابی ………………………………… قرارداد کارجو این قرارداد مابین مرکز مشاوره شغلی و کاریابی ………………………. (دارای مجوز رسمی از وزارت کار و امور اجتماعی)  به عنوان طرف اول قرارداد و آقای / خانم ………………………….. به شماره شناسنامه……………… صادره از ……………… به عنوان طرف دوم قرارداد (کارجو)  و سازمان / شرکت …………………………… به ...

ادامه مطلب

قرارداد نمایندگی

قرارداد

قرارداد نمایندگی ماده۱: طرفین قرارداد این قرارداد ما بین شرکت ………………….. به شماره ثبت …………………به نشانی،…………………………………………….  تلفن : ……………………  (که من بعد طرف اول نامیده می شود) و شرکت…………………………………….به شماره ثبت……………. به مدیریت عاملی آقای …………………………….فرزند ………………..  به شماره ملی ………………………………..ه به موجب آگهی روزنامه رسمی شماره …………………………………  مورخه …………………………… ...

ادامه مطلب

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • نمونه قرارداد منشی
  • فرم قرار داد بازاریاب#spf=1
  • متن قرارداد استخدام بازاریاب
  • نمونه قرارداد استخدام بازاریاب
  • نمونه قرارداد استخدام مهندس عمران
  • نمونه قرارداد استخدام ویزیتور
  • نمونه قرارداد بازاریاب
  • نمونه قرارداد حسابدار
  • نمونه قرارداد کار منشی مطب