صفحه اصلی / قراردادها / نمونه فرم ها

نمونه فرم ها

قرارداد کار پروژه

قرارداد

(قرارداد کار پروژه) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: – این قرارداد به منظور استفاده از خدمات همکار در زمینه …………..  جهت همکاری در پروژه …………… از تاریخ ……………لغایت …………… است . مدت …………………. روز از شروع قرارداد به عنوان دوره آزمایشی می باشد .   تبصره الف – ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد کار

قرارداد

(نمونه قرارداد کار) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده(۸) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده ...

ادامه مطلب

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • نمونه قرارداد پروژه ای
  • نمونه نامه تمدید بیمه پروژه عمرانی