صفحه اصلی / قراردادها (برگه 2)

قراردادها

نمونه قول نامه ها , قراردادهای رسمی و غیر رسمی

قرارداد مدیریت طرح

قرارداد

بخشی از قرارداد مدیریت طرح موافقت نامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن که مجموعه ای غیرقابل تفکیک می باشد و از این پس قرارداد نامیده می شود , در تاریخ ………………. در ………….. بین ……………. که کارفرما نامیده می شود , از یکسو و واحد خدمات ...

ادامه مطلب

قرارداد آموزشگاه ها

قرارداد

بخشی از قرارداد آموزشگاه ها  این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ    /       /         بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند: ماده۱: طرفین قرارداد ۱-۱: …………………. به نشانی اینترنتی ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی (وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری) فیمابین …………………. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ……………….. (که منبعد به نام«فروشنده» نامیده می شود) و ……………………………………………………………………………………………………………….. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است ...

ادامه مطلب

قرارداد (فروش قطعی یک باب خانه مسکونی)

قرارداد

به نام خدا بخشی از متن قرارداد (فروش قطعی یک باب خانه مسکونی)   طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای …………………………… دارای شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد ……………………. ساکن: ……………………………………………… طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای …………………………… دارای شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد …………………… ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری)

قرارداد

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری)   بین امضا کنندگان زیر: الف- بانک ……………………. شعبه  ………………………. به نشانی  ………………………………….. و ب- آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ………………………………… (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می شود/ می شوند. ج- آقای/شرکت……………………………………………… فرزند  ……………….. به شماره شناسنامه  ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

قرارداد

فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات بخشی  از نمونه متن قرار داد: (موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیات وزیران) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ع – ۱۳۰ (۶-۸۲)معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ۱ – نام دستگاه (کارفرما) : ۲ – نام نماینده دستگاه ...

ادامه مطلب

قرارداد فرهنگی و تفریحی

قرارداد

بخشی از قرارداد فرهنگی و تفریحی : این قرارداد بین …………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. به آدرس تهران ……………… از یک طرف که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و آژانس خدماتی و ...

ادامه مطلب

قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع یک باب خانه مسکونی

قرارداد

بنام خدا بخشی از قرارداد (بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی) ******** طرف اول قراردا(فروشنده): خانم/آقای ……………… فرزند آقای  ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ……………………………………………… طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صارده ...

ادامه مطلب

قرارداد بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه

قرارداد

بنام خدا بخشی از قرارداد (بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه) طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ………………………………………. طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد  ……………… ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت فنی ۳

قرارداد

(قرارداد نظارت فنی ۳) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ……. و …… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران  ……………… که منبعد در این قرارداد ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت فنی ۱

قرارداد

(قرارداد نظارت فنی ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ……. و …… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران  ……………… که منبعد در این قرارداد ...

ادامه مطلب

نمونه رزومه ۲

قرارداد

(نمونه رزومه ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ۲ – تحصیلات: مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش نوع مدرک نام دبیرستان یا دانشگاه شهرستان (کشور) محل اخذ محل تحصیل معدل سال اخذ مدرک رسمی معادل داخل خارج دولتی غیردولتی دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق‌لیسانس دکترا

ادامه مطلب

قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد:   قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی (مستلزم بستری شدن در بیمارستان مازاد بر تعرفه خدمات درمانی یا بیمه تامین اجتماعی) تاریخ صدور: ……………………………… تعداد: حدود ……………………………. نفر تاریخ شروع قرارداد: …………………… حق بیمه سالیانه: ……………………… ریال تاریخ انقضای ...

ادامه مطلب

قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی

قرارداد

بخشی از قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی این قرارداد بین ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………… و ……..  به شماره ثبت ……………. کد اقتصادی ……………. به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت ) به آدرس……………. منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف  مدیریت درمان سازمان ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

قرارداد

  بنام خدا قرارداد (بخشی از قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی) *******   طرف اول قرارداد(موجر): خانم/ آقای ……………………. فرزند آقای …………….. دارای شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………… ساکن:…………………………. طرف دوم قرارداد(مستاجر): خانم/آقای ……………………. فرزند آقای …………….. دارای شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………………… ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۲

قرارداد

(قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده یک ـ موضوع قرارداد عبارتست از عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی پلاک با پلاک های ثبتی مندرج در این قرارداد . ماده دو ـ مدت قرارداد ۲-۱- مدت قرارداد …………….. ماه ( به ...

ادامه مطلب

قرارداد آموزش

قرارداد

بخشی از قرارداد آموزش این قرارداد بین ………….. به نمایندگی مهندس ……………. واقع در………… که منبعد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و استخر شنای حافظ ………….به نمایندگی آقای ……………… واقع در……………… به عنوان موجر از طرف دیگر در شیراز منعقد می گردد : نمونه قرارداد آموزش به صورت ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۲

قرارداد

(قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین خانم / آقای ………………. نام پدر ………………. شماره ملی …………………….شغل ……………….. ساکن : ……………………………………………………… تلفن ………………….بعنوان صاحب کار  …………………. و خانم / آقای مهندس …………………… نام پدر …………………. شماره ملی …………………………….. شماره پروانه اشتغال ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۱

قرارداد

(قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین خانم / آقای ………………. نام پدر ………………. شماره ملی …………………….شغل ……………….. ساکن : ……………………………………………………… تلفن ………………….بعنوان صاحب کار  …………………. و خانم / آقای مهندس …………………… نام پدر …………………. شماره ملی …………………………….. شماره پروانه اشتغال ...

ادامه مطلب

قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی

قرارداد

بخشی از قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی   (موضوع تصویب نامه های شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ و ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴هیات محترم وزیران ) ۱ – نام دستگاه (کارفرما) : ۲ – نام نماینده دستگاه : ۳ – سمت نماینده دستگاه : ۴ – نام شرکت ...

ادامه مطلب