صفحه اصلی / قراردادها (برگه 3)

قراردادها

نمونه قول نامه ها , قراردادهای رسمی و غیر رسمی

قرارداد عملیات تحقیقاتی

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید:   قرارداد عملیات تحقیقاتی در تاریخ ……………….. قرارداد ذیل مابین شرکت …………………… به نمایندگی ………….. به نشانی ……………………………………. تلفن …………………… که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………….. به نشانی …………………………….. تلفن …………………. به عنوان ...

ادامه مطلب

فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

قرارداد

بخشی از قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات ( موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیات وزیران )   ۱ – نام دستگاه (کارفرما) : ۲ – نام نماینده دستگاه : ۳ – سمت نماینده دستگاه : ۴ – نام شرکت (طرف قرارداد) : شماره ثبت شرکت ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید: قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی این قرارداد مابین شرکت  ……………… که دراین قرارداد کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقا / خانم ……………………………و به آدرس قانونی …………………………………………………….از یک طرف و شرکت  ………………………….. که در این قرارداد پیمانکار ...

ادامه مطلب

قرارداد طراحی وب سایت

قرارداد

بسمه تعالی بخشی از قرارداد طراحی وب سایت الف – مشخصات طرفین قرارداد : نام متقاضی :                                 شماره شناسنامه: نام مجری طرح :                                       شماره شناسنامه:   ب- مشخصات سایت: بند ۱ – مشخصات Host و Domain : نام domain : میزان فضای host : پهنای باند ( bandwidth ...

ادامه مطلب

قرارداد ارزیابی امنیت شبکه

قرارداد

بخشی از قرارداد ارزیابی امنیت شبکه ************* ماده یک : مقدمــــه با توجه به گسترش روزافزون شبکه‌های کامپیوتری در سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی در کشور و اتصال آنها به شبکه جهانی اینترنت مسئله امنیت شبکه‌ها و پایگاه‌های داده امری ضروری است که تمامی‌ مدیران فناوری این مراکز باید به ...

ادامه مطلب

قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید:   به نام خدا تاریخ: شماره: قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه   این قرارداد در تاریخ …………….. فیمابین شرکت ……………….) ثبت شده به شماره ……………… به مدیریت و نمایندگی آقای ……………… به نشانی ……………………… که از این پس «……….» نامیده ...

ادامه مطلب

قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید:               بسمه تعالی قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی این قرارداد ما بین شرکت ………………(سهامی خاص) به شماره ثبت ………………. به نمایندگی ……………..  با سمت ………….. به نشانی……………………………………………………  به شماره  تلفن: …………………. و فاکس: …………………….  به عنوان طرف اول و فروشگاه اینترنتی ……………………. ...

ادامه مطلب

قرارداد تولید درس الکترونیکی

قرارداد

(قرارداد تولید درس الکترونیکی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد:   ‏ ‏این قرارداد بین “………………….. به نمایندگی معاون …………….. آقای……………………… ” به نشانی: ………………………………….. ………. که ازاین پس” کارفرما “ نامیده می­شود از یک طرف و شرکت “…………………………………. ” به نمایندگی خانم/آقای ” ………………. ” به نشانی :…………………….. ...

ادامه مطلب

صلح حقوق سرقفلی مغازه

قرارداد

(صلح حقوق سرقفلی مغازه) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: طرف اول قرارداد(مصالح): خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن ……………………………………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(متصالح): خانم/آقای ……………. فرزند آقای……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن ……………………………………………………………………………………… مورد معامله:….. متن ...

ادامه مطلب

قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان

قرارداد

  بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید: بسمه تعالی   قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان   بمنظور توسعه خدمات تحت شبکه و گسترش فعالیتهای الکترونیکی در بین سازمانها و ادارات دولتی و تحقق اهداف دولت الکترونیک این قرارداد بین شرکت ……………….. به مدیریت آقای ……………… و ...

ادامه مطلب

صلح حقوق تلفن

قرارداد

(صلح حقوق تلفن) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: بطرف اول قرارداد(مصالح): خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ………………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن ……………………… متن کامل قرارداد در لینک زیر:

ادامه مطلب

موافقت نامه ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب ( PC )

قرارداد

(موافقت نامه ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این موافقت نامه , در تاریخ ……………………… بین ……………………. به نشانی ……………………………… که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو و …………….. که با شماره ………………….. در ...

ادامه مطلب

قرارداد محوطه سازی

قرارداد

(قرارداد محوطه سازی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ ………………. فیمابین شرکت …………………. به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………… تلفن ………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به ...

ادامه مطلب

قرارداد پست مستقیم

قرارداد

(قرارداد پست مستقیم) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱)‌مقــدمه قرارداد حاضر فی مابین شرکت / مؤسسه …………….ثبت شده به شماره…………….  با نمایندگی آقای ……………….فرزند ………… دارای شناسنامه شماره ………صادره از……. متولد …….. که از این پس باختصار طرف قرارداد نامیده می شود از یک طرف و شرکت ...

ادامه مطلب

قرارداد تخریب

قرارداد

بخشی از قرارداد تخریب این قرارداد در تاریخ ……………… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ………………… به نشانی ……………………………….. تلفن ………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ……………… صادره از ………………… و به نشانی ………………… تلفن ……………… که ...

ادامه مطلب

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم – Wireless

قرارداد

                                                                                                                                                شماره :                                                                                                                                                 تاریخ : با نام خدا قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم – Wireless مقدمه : این قرارداد در تاریخ        تهران بین شرکت ……………… به شماره ثبت   ……………..  به مدیریت ……….. که از این پس ………. نامیده میشود از یک طرف و شرکت             به شماره ثبت      ...

ادامه مطلب

قرارداد آسفالت

قرارداد

(قرارداد آسفالت) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: قرارداد زیر فیمابین شرکت ……………………………. به نمایندگی …………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به آدرس ……………………….. تلفن ……………… و از سوی دیگر آقای …………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه …………….. آدرس ……………………………………………………….. تلفن ………………… با شرایط و مشخصات ...

ادامه مطلب

قرارداد تکریب

قرارداد

به نام خدا قرارداد تکریب این قرارداد فی مابین سازمان جهادکشاورزی استان   به نمایندگی آقای …………………………. رئیس سازمان جهادکشاورزی به عنوان کارفرما و شرکت …………………………  به مدیرعاملی آقای ……………………. .فرزند ………………. ش ش ……………… متولد ………………  به عنوان پیمانکار در چهار نسخه منعقد می گردد.   ماده ۱-موضوع قرارداد : ...

ادامه مطلب