صفحه اصلی / قراردادها (برگه 4)

قراردادها

نمونه قول نامه ها , قراردادهای رسمی و غیر رسمی

قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید: عنوان قرارداد : قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی ماده ۱: مشخصات طرفین قرارداد   نام سازمان کارفرما : نام شرکت طرف قرارداد: نام و نام خانوادگی نماینده سازمان :   نام و نام خانوادگی نماینده شرکت : ...

ادامه مطلب

موافقت نامه قرارداد مهندسی , تأمین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی

قرارداد

(موافقت نامه قرارداد مهندسی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این موافقت نامه , در تاریخ ……………………… بین ……………………. به نشانی ……………………………… که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو  ……………………… و شرکت ………………….. که با شماره ………………………. در شهر ……………… کشور …………………… در اداره ...

ادامه مطلب

قرارداد ناظر پروژه پژوهشی

قرارداد

(قرارداد ناظر پروژه پژوهشی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد فیمابین شرکت ……………… به نمایندگی…………….مدیر پژوهش و فنآوری  به نشانی: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس :  ………….   که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف ………………. و …………….که از این پس ناظر نامیده می شود متن ...

ادامه مطلب

قرارداد مشاوره

قرارداد

(قرارداد مشاوره) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین…………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام…………… با نمایندگی …………… ( قائم مقام مدیر) به نشانی شیراز , کیلومتر …………… که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف… متن کامل قرارداد در لینک زیر:

ادامه مطلب

قرارداد نظارت (مشاوره به صورت نیمه وقت)

قرارداد

(قرارداد نظارت) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کانون ………………….. به آدرس ………………………………  که از این پس در این قرارداد کانون نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم ……………………. دارنده شناسنامه شماره: …………………….به نشانی: ……………………………………………………………………… دارای تحصیلات: ………………………. از دانشگاه/دانشکده ………………… کشور: ………………. که از این ...

ادامه مطلب

قرارداد اجاره نامه ساختمان

قرارداد

بخشی از قرارداد اجاره نامه ساختمان   الف) موجر / موجرین خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………. صادره از ……………… متولد ………………. تلفن ……………….. به نشانی …………………………………………………….. وکالتاً با اختیارات حاصله از وکالت نامه رسمی شماره …………… مورخ ………………. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ……………….. تهران ...

ادامه مطلب

قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد

قرارداد

(قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین شرکت ……………. به عنوان کارفرما از یک طرف و ………………….. به عنوان مشاور از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد: ماده ۱ : موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مشاوره ای کارشناسی ...

ادامه مطلب

دانلود قرارداد اجرای طرح پژوهشی

قرارداد

« بخشی از قرارداد اجرای طرح پژوهشی » « با اعتبار ۱۰۰% بیرونی »   ماده ۱ : طرفین قرارداد این قرارداد بین آقای ………………………………………… به نمایندگی از طـرف سازمان ………………………………………… به نشانی ……………………………………….کـه در این قرارداد به اختصار «سازمان» نامیده می شود از یک طرف و………………………………………… نام پدر: …………………….. ...

ادامه مطلب

قرارداد پیمانکاری نظافت ۲

قرارداد

(قرارداد پیمانکاری نظافت ۲) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱) موضوع قرارداد عبارت است از نظافت محوطه و تأسیسات و طبقات مختلف ساختمان مواد خام طبق نقشه پیوست که بالاترین سطوح را شامل می باشد از جمله به شرح زیر : الف) آسیای سنگ و آسیای بیرون : ...

ادامه مطلب

قرارداد درای وال

قرارداد

(قرارداد درای وال) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد در تاریخ …………………. مابین شرکت …………………. به نمایندگی …………………. به نشانی …………………………. تلفن …………………. که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………………. به نمایندگی …………………. و به نشانی …………………. تلفن …………………. که خریدار ...

ادامه مطلب

قرارداد چاپ کتاب

قرارداد

(قرارداد چاپ کتاب) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: بین خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………. و خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از  ……………… متولد ……………… ساکن ……………………………………………………………………………………………………………… که ذیلا به ترتیب مولف و ناشر نامیده متن ...

ادامه مطلب

شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی

قرارداد

(شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این شرایط خصوصی , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه ...

ادامه مطلب

قرارداد کار پروژه

قرارداد

(قرارداد کار پروژه) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: – این قرارداد به منظور استفاده از خدمات همکار در زمینه …………..  جهت همکاری در پروژه …………… از تاریخ ……………لغایت …………… است . مدت …………………. روز از شروع قرارداد به عنوان دوره آزمایشی می باشد .   تبصره الف – ...

ادامه مطلب

قرارداد آسانسور

قرارداد

(قرارداد آسانسور) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده یک ـ موضوع قرارداد طراحی و خرید دو دستگاه آسانسور کامل با مشخصات فنی پیوست کاملاً وارداتی ساخت شرکت ………….. همراه با نصب و راه اندازی در محل کارگاه طبق مشخصات فنی ذکر شده در قرارداد . ماده دو ـ ...

ادامه مطلب

قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب

قرارداد

(قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده یک ـ موضوع قرارداد اجرای کلیه لوله کشی های فاضلاب , آب باران , سرد و گرم , ونت , هواکش سرویس ها , شوفاژ , فن کوئل پروژه ………….. با بهترین کیفیت اجرایی و استانداردهای ...

ادامه مطلب

قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

قرارداد

بنام خدا بخشی از قرارداد (اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری) ******* طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای  ……………….. فرزند آقای  ……………….. دارای شناسنامه شماره  ……………….. صادره از  ……………….. متولد ……………….. ساکن : ………………………………………طرف دوم قرارداد(مستاجر): شرکت  ………………..(سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی  …………………………… و به اعتبار امضای خانم/آقای  ………………..(رئیس هیات مدیره) فرزند ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی

قرارداد

(قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای ………………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره …………. صادره از …………….. متولد ………… ساکن: ……………………………………………………………………………………………………………………….. طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای …………………………… دارای شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد …………………………………… ساکن:……………………………………………………….. ...

ادامه مطلب

بیمه نامه تمام خطر نصب

قرارداد

(بیمه نامه تمام خطر نصب) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: با توجه به اینکه بیمه گزار نامبرده در جدول مشخصات، با تکمیل پرسشنامه مربوط که به انضمام اظهارات کتبی دیگر بیمه گزار در رابطه با انجام این بیمه، جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود از شرکت سهامی ...

ادامه مطلب

قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

قرارداد

بنام خدا بخشی از متن قرارداد (بیع قطعی یک قطعه باغ)   طرف اول قرارداد: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ………………………………. طرف دوم قرارداد: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ……………………………… ...

ادامه مطلب

قرارداد طبخ غذا

قرارداد

تاریخ : ………. شماره : ………. بخشی از نمونه قرارداد طبخ غذا   این قرارداد بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران که از این به بعد کارفرما نامیده می شود با نمایندگی …………….. از یک طرف و شرکت ………….. به شماره ثبت …………… به نشانی …………. تلفن ……….. دارای شماره ...

ادامه مطلب