صفحه اصلی / قراردادها (برگه 5)

قراردادها

نمونه قول نامه ها , قراردادهای رسمی و غیر رسمی

قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار

قرارداد

(قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین ………………………………..  به نمایندگی ……………………………… که از این پس کارفرما نامیده می‌شود             به آدرس : …………………………………………………………..  از یک طرف و ……………………………………. که در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود به آدرس:…………………………………………………………………………………………………………..از طرف‌دیگر تحت شرایط ...

ادامه مطلب

قرارداد حق انتفاع سکنی عمری

قرارداد

بخشی از قرارداد حق انتفاع سکنی عمری مالک: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ……………………………………………………………………………………………………………….. منتفع: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره …………… صادره از ………………… متولد ……………… ساکن: …………………………………………………………………………………………………………………………… نمونه قرارداد حق انتفاع سکنی عمری به صورت PDF ...

ادامه مطلب

قرارداد تأمین نیروی کارگری

قرارداد

بخشی از قرارداد تأمین نیروی کارگری این قرارداد بین کارخانه …………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس شیراز ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک ...

ادامه مطلب

قرارداد نگهداری,سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور

قرارداد

بسمه تعالی ************ بخشی از متن قرارداد نگهداری – راهبری – سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور …. به استناد نامه شماره ……………….. مورخ …………………………….. اداره ………………… و با عنایت به صورتجلسه کمیسیون مناقصه محدود / ترک تشریفات مناقصه / مناقصه عمومی مورخ …………………….. ضمن عقد خارج لازم این قرارداد ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش بسته نرم افزاری

قرارداد

(قرارداد فروش بسته نرم افزاری) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد فی مابین گروه نرم افزاری ………………… به نمایندگی جناب آقای……………………………که از این به بعد  فروشنده نامیده می شود، از یک طرف و………………………………………….. که از این به بعد مشتری نامیده می شود از طرف دیگر، جهت فروش یک ...

ادامه مطلب

قرارداد اشتراک اینترنت بی سیم (Wireless)

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید: بنام خدا تاریخ: ۲۹/۰۱/۸۷ شماره:………… قرارداد اشتراک اینترنت بی سیم (Wireless) این قرارداد فی ما بین ………..که در این قرارداد اپراتور نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………….  به آدرس ……………………………………. به شماره ……………… و به نمایندگی ………….. که ...

ادامه مطلب

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۳

قرارداد

(قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۳) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد فی مابین شرکت …………………به شماره ثبت …………………. به مدیریت ……………….. فرزند …………..  به شماره شناسنامه ………….. ،صادره از ……………………………………………… و شماره تلفن …………………….. و نمابر ……………… ، که در این قرارداد شرکت نامیده میشود ...

ادامه مطلب

قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان

قرارداد

(قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان مشخصات طرفین قرارداد: نام سازمان کارفرما: نام ونام خانوادگی نماینده سازمان : سمت نماینده : شماره تلفن :   نام شرکت طرف قرارداد : نام ونام خانوادگی نماینده شرکت : سمت نماینده شرکت ...

ادامه مطلب

قرارداد خرید خدمات آموزشی

قرارداد

(قرارداد خرید خدمات آموزشی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: جهت ارائه آموزش‌های مورد نظر ………….. در سال …….. و براساس بند « و » ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۴۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره یک باب پارکینگ

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن …………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(مستاجرین): ۱- خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشانی: ……………………………………………………………………. ۲- خانم/آقای ……………….. فرزند ...

ادامه مطلب

سوگند نامه ۱

قرارداد

(سوگند نامه ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: اینجانب ………………………………….. شرکت  ………………….. که مقر اصلی آن در  …………………………………. واقع است، پیشنهاد انجام فعالیتهای بازرگانی را در ارتباط با/ و یا برای دولت جمهوری اسلامی ایران و یا موسسات و شرکتهای وابسته یا تحت کنترل دولت با/ یا بدون ...

ادامه مطلب

قرارداد مساقات

قرارداد

(قرارداد مساقات) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: درختان میوه مثمره ثابته در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت…………….متر مربع دارای پلاک ……………. فرعی از ……………. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………. فرعی از اصلی مرقوم واقع در ……………. بخش ……………. ثبتی ……………. محدوده و مورد ثبت ...

ادامه مطلب

قرارداد مراکز خدمات درمانی

قرارداد

(قرارداد مراکز خدمات درمانی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ …………………… بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند: ماده۱:طرفین قرارداد ۱-۱: ...

ادامه مطلب

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد:   بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات(پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه…………… که از این پس بیمه گر خوانده می شود تسلیم می گردد) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر ...

ادامه مطلب

قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: تاریخ شروع: ……………………… تاریخ انقضاء: ……………………… حق بیمه سالیانه: ……………………………. تاریخ صدور: ……………………… تعداد بیمه شدگان: ………………………… این قرارداد بین شرکت ……………………… به نشانی: ……………………………………………………………………… که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه ………………. که بیمه گر نامیده می ...

ادامه مطلب

ضمانت نامه حسن انجام کار

قرارداد

بخشی از ضمانت نامه حسن انجام کار *************** صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره ۳۲۵ ) . ضامن : …………………………. اصیل ( تهیه کننده ـ پیمانکار ) : ……………………. ذی نفع ( خریدار ـ ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

قرارداد

بخشی نمونه متن قرار داد:   شماره قرارداد عمر: تاریخ صدور: تاریخ شروع: تاریخ انقضاء: تعداد بیمه شدگان: حق بیمه سالانه: ……………………… ریال بین شرکت ……………….. به نشانی تهران، خیابان ………………………………… که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه ………………………. که بیمه گر نامیده می ...

ادامه مطلب

قرارداد خاکبرداری

قرارداد

(قرارداد خاکبرداری) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده یک ـ موضوع قرارداد عبارتست از عملیات گود برداری و خاکبرداری و بارگیری و حمل خامک محل احداث ساختمان ……………….. واقع در ………………. و تخلیه در گودهای مجاز شهرداری با استفاده از ماشین آلات مورد نیاز اعم از بیل مکانیکی ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری) ۱

قرارداد

(قرارداد فروش اقساطی ۱) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: بین امضا کنندگان زیر: الف- بانک ……………………. شعبه  ………………………. به نشانی  ………………………………………………………… و ب- آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ………………………………………. (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می شود/ می شوند. ج- آقای/شرکت……………………………………………… فرزند  ……………….. به ...

ادامه مطلب

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۱

قرارداد

(قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۱) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده یک ـ موضوع قرارداد عبارتست از عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی پلاک با پلاک های ثبتی مندرج در این قرارداد . ماده دو ـ مدت قرارداد ۲-۱- مدت قرارداد …………….. ماه ( به ...

ادامه مطلب