صفحه اصلی / قراردادها (برگه 9)

قراردادها

نمونه قول نامه ها , قراردادهای رسمی و غیر رسمی

قرارداد خدمات نظارتی

قرارداد

(قرارداد خدمات نظارتی) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۴- نحوه پرداخت حق الزحمه حق الزحمه ناظر به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد : ۱-۴- ناظر پس از بررسى گزارش هاى واصله از کمیته  تحقیقات آنرا دقیقاً بررسى و مراتب را کتباً به دبیرخانه کمیته ارسال مىنماید . ...

ادامه مطلب

قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه

قرارداد

(قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: جهت اعطای تسهیلات به منظور انجام تعمیرات در یک باب خانه/آپارتمان ملکی خود در قالب عقد-جعاله که مورد قبول بانک قرار گرفته است تحت شرایط زیر بین: الف- بانک ……………….. سرپرستی منطقه/اداره/ ………………… مقیم …………………….. به سمت ...

ادامه مطلب

قرارداد اجاره وسیله نقلیه

قرارداد

(قرارداد اجاره وسیله نقلیه) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد:     با توکل به خداوند متعال این قرارداد در تاریخ                            فی مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و آقای / شرکت                      شماره شناسنامه / ثبت                   صادره ...

ادامه مطلب

قرارداد پیمانکاری

قرارداد

(قرارداد پیمانکاری) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱) موضوع قرارداد عبارت است از انجام اندازه گیری ها و محاسبات لازم جهت آنالیز مکانیکی و تعیین موقعیت تراز محور کوره هزار تنی اول کارخانه ………. به شرح مندرج در پیوست شماره یک که جزء لاینفک این قرارداد می ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد کار

قرارداد

(نمونه قرارداد کار) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده(۸) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده ...

ادامه مطلب

قرارداد مضاربه (بازرگانی داخلی)

قرارداد

(قرارداد مضاربه) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: ماده۴- عامل حق فسخ این قرارداد را تا تسویه کامل محاسبات و انجام تعهدات ناشی از قرارداد به شرح مندرج در ماده ۸ از خود سلب و ساقط نمود لیکن بانک در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ماده۵- عامل ...

ادامه مطلب

قرارداد مضاربه

قرارداد

(قرارداد مضاربه) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: قدرالسهم از مضاربه : حصه مالک از سود حاصله معادل ………………………. و حصه مضارب معادل ………………………. از سود حاصله می باشد. مدت قرارداد : از تاریخ زیر بمدت …………………….. سال کامل شمسی. نوع تجارت : مضارب حق دارد سرمایه مورد مضاربه را ...

ادامه مطلب

قرارداد ساختمان سالن ورزشی

قرارداد

(قرارداد ساختمان سالن ورزشی) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین کارخانه  ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس قزوین ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اقاله

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: بنام خدا ( قرارداد اقاله) ******* طرف اول قرارداد(مقابل): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: …………………………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد(متقابل): خانم/آقای ……………… فرزند آقای …………………. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ……………………………………………………………….. ...

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره خودرو

قرارداد

بخشی  از نمونه متن قرار داد: تاریخ : ………. شماره : ………. قرارداد اجاره خودرو این قرارداد بین ………….. به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیر ) به آدرس ……………… که منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………… ...

ادامه مطلب