صفحه اصلی / آرشیو برچسب : احکام مدنی چیست

آرشیو برچسب : احکام مدنی چیست

نکته های قانون اجرای احکام مدنی

3604-45

ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد. ماده ۸ – ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و ...

ادامه مطلب