صفحه اصلی / آرشیو برچسب : استقلال قاضي التحقيق

آرشیو برچسب : استقلال قاضي التحقيق

استقلال قضات در نظام حقوقی ایران

2293420_937

منظور از استقلال قضائی این است که دادرسان در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور ها نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال تنزیل رتبه و مقام تغییر محل خدمت و ...

ادامه مطلب