صفحه اصلی / آرشیو برچسب : انتظارات مشروع در حقوق اداری ایران

آرشیو برچسب : انتظارات مشروع در حقوق اداری ایران

اهمیت و جایگاه دلیل کیفری

khadamat.vekalat.info

یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح میشود موضوع ادله اثبات است. گرچه اصولا برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد. منصوص کردن ادله اثبات ...

ادامه مطلب