صفحه اصلی / آرشیو برچسب : تغییرات آیین دادرسی کیفری جدید

آرشیو برچسب : تغییرات آیین دادرسی کیفری جدید

شرحی بر اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری

80777398-4754179

به نام خدا بررسی اصلاحات نهایی صورت گرفته در قانون جدید آیین دادرسی کیفری: همانطور که شما دانشجویان محترم موسسه طرح نوین اندیشه مستحضرید بنا به ایردات موجود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون اصلاحاتی در آن صورت گرفت. با این ...

ادامه مطلب