صفحه اصلی / آرشیو برچسب : تمرکز حواس هنگام مطالعه و روشها تقویت آن

آرشیو برچسب : تمرکز حواس هنگام مطالعه و روشها تقویت آن

نقش حافظه در موفقیت در آزمون های حقوقی

test_2

داوطلبان آزمون های حقوقی از مدتها قبل مطالعه ی منظم و منسجم خود را آغاز نموده اند و تاکنون پیشرفت قابل قبولی در مسیر مطالعاتی خود بدست آورده اند . عمده دغدغه و نگرانی داوطلبان ، فراموشی مطالب و مباحث مطالعاتی قبلی آنهاست . در این یادداشت ها تلاش داریم ...

ادامه مطلب