صفحه اصلی / آرشیو برچسب : سازمان جهانی تجارت

آرشیو برچسب : سازمان جهانی تجارت

« موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت WTO»

88a7e907b834a219af678d3f265028ca

موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت WTO سازمان جهانی تجارت یکی از مهم¬ترین سازمان¬های بین¬المللی تأثیرگذار در سطح بین¬المللی به شمار می¬رود که آزادسازی و قاعده¬مند سازی تجارت جهانی را عهده¬دار می¬باشد. این سازمان از اوّل ژانویه ۱۹۹۵، متعاقب مذاکرات دور اروگوئه ، جایگزین نهاد موقت ۵۰ ساله ...

ادامه مطلب