صفحه اصلی / آرشیو برچسب : سایت

آرشیو برچسب : سایت

قرارداد طراحی صفحات وب

قرارداد طراحی صفحات وب

(قرارداد طراحی صفحات وب) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱)- طرفین قرارداد: این قرارداد فی‌مابین شرکت ……………………… به آدرس تهران خیابان ……………………………………………………………………. از یک سو با عنوان کارفرما و آقای ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد می‌گردد. ماده ۲)- موضوع قرارداد:   تهیه یک وب‌سایت دینامیک ...

ادامه مطلب