صفحه اصلی / آرشیو برچسب : صدور چک

آرشیو برچسب : صدور چک

نکات کلیدی و آموزنده در رابطه با سفته

سفته

سفته سند پیر و فرسوده ای ست  ک هنوز خیلی ها درباره آن چیز زیادی نمی دانند ، در حالی که هنوز هم   با آن در ارتباط هستیم ، برای تعهد دیگران و یا خودمان سفته می دهیم و یا پشت سفته دیگران را امضا می کنیم ، بدون آن که بدانیم ...

ادامه مطلب