صفحه اصلی / آرشیو برچسب : مسئوليت مدني وكيل

آرشیو برچسب : مسئوليت مدني وكيل

مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه

Dolat-1Ghazi

مبحث اول :برسی واژگان مقدمه : در علم حقوق هر گاه سخن از مسئولیت به میان می آید اساتید علم حقوق آنرا همواژه با مترادف با ضمان می آورند که گاها این مسئولیت قهری است یعنی اراده طرفین در ان نقشی ندارد و بدون رضایت متعهد و به حکم قانون ...

ادامه مطلب

رژیم مسئولیت مدنی وکیفری رسانه ها درحقوق فرانسه

28732-france2

رژیم مسئولیت مدنی وکیفری رسانه ها درحقوق فرانسه  هرچندآزادی مطبوعات درکشورفرانسه از جایگاهی مستحکم برخوردار است اما برای حراست از منافع عمومی و حقوق دیگران قید و بندهای مختلفی به آن اصل وارد آمده است نقض این محدودیتهامی تواند مسئولیت مدنی ویاکیفری شخص ذی ربط رادرپی داشته باشد. به رغم ...

ادامه مطلب