صفحه اصلی / آرشیو برچسب : مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر

آرشیو برچسب : مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر

مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه

Dolat-1Ghazi

مبحث اول :برسی واژگان مقدمه : در علم حقوق هر گاه سخن از مسئولیت به میان می آید اساتید علم حقوق آنرا همواژه با مترادف با ضمان می آورند که گاها این مسئولیت قهری است یعنی اراده طرفین در ان نقشی ندارد و بدون رضایت متعهد و به حکم قانون ...

ادامه مطلب