صفحه اصلی / آرشیو برچسب : نظام قضایی در انگلستان

آرشیو برچسب : نظام قضایی در انگلستان

« درآمدی بر اصول بایگانی در نظام قضایی »

1244417_182

« درآمدی بر اصول بایگانی در نظام قضایی » اسناد قوه قضاییه علاوه بر ارزش ذاتی برای خود دستگاه قضایی، برای طرفین دعاوی نیز ارزش حیثیتی دارد. اشاره : ماده ۱۳۱ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه اجازه داده است، بر اساس آیین ...

ادامه مطلب