صفحه اصلی / آرشیو برچسب : نمونه فرم قرارداد پشتیبانی نرم افزار

آرشیو برچسب : نمونه فرم قرارداد پشتیبانی نرم افزار

قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار

قرارداد

(قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد فیمابین شهرداری ………………. استان …………..به آدرس: ……… ……… ………. ……….. ……… ……..به نمایندگی آقای/خانم …………….که منبعد در این قرارداد “کارفرما” نامیده می شود از یک طرف و از طرف دیگر شرکت …………………… به شماره ...

ادامه مطلب

قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید: عنوان قرارداد : قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی ماده ۱: مشخصات طرفین قرارداد   نام سازمان کارفرما : نام شرکت طرف قرارداد: نام و نام خانوادگی نماینده سازمان :   نام و نام خانوادگی نماینده شرکت : ...

ادامه مطلب

قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان

قرارداد

(قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان) ********** بخشی نمونه متن قرار داد: پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان مشخصات طرفین قرارداد: نام سازمان کارفرما: نام ونام خانوادگی نماینده سازمان : سمت نماینده : شماره تلفن :   نام شرکت طرف قرارداد : نام ونام خانوادگی نماینده شرکت : سمت نماینده شرکت ...

ادامه مطلب