صفحه اصلی / آرشیو برچسب : نمونه قرارداد طراحی سایت doc

آرشیو برچسب : نمونه قرارداد طراحی سایت doc

قرارداد طراحی صفحات وب

قرارداد طراحی صفحات وب

(قرارداد طراحی صفحات وب) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: ماده ۱)- طرفین قرارداد: این قرارداد فی‌مابین شرکت ……………………… به آدرس تهران خیابان ……………………………………………………………………. از یک سو با عنوان کارفرما و آقای ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد می‌گردد. ماده ۲)- موضوع قرارداد:   تهیه یک وب‌سایت دینامیک ...

ادامه مطلب

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

قرارداد

(قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: با اتکا به خداوند متعال، این قرارداد بین :  آقای/خانم …………………………………  به شماره شناسنامه…………………… فرزند…………… از طرف شرکت/موسسه/سازمان ……………………………………  که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، از یک سو و از سوی دیگر آقای/خانم ...

ادامه مطلب